Słownik terminów

DEKAPITALIZACJA

DEKAPITALIZACJA
Termin DEKAPITALIZACJA
Opis zjawisko zmniejszania się wartości środków trwałych w wyniku niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości przez inwestycje;
   
Terminy powiązane - 'DEKAPITALIZACJA'
Termin Fragment opisu
INWESTYCJE nakłady ponoszone dla stworzenia lub zwiększenia środków trwałych,...