Słownik terminów

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny
Termin Leasing operacyjny
Opis gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy. Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy z możliwością wypowiedzenia tego prawa. W czasie trwania umowy zwykle pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania, napraw i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki ponosi Udostępniający.
   
Terminy powiązane - 'Leasing operacyjny'
Termin Fragment opisu
Leasing jest umową cywilno-prawną, na mocy której Leasingodawca (finansujący)...
Leasing finansowy gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...