Słownik terminów

Podatek

Podatek
Termin Podatek
Opis świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość oraz terminy płatności tych świadczeń. Podatki dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie: nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, ostatecznie płaci konsument.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Podatek'
Termin Fragment opisu
Akcyza Podatek pośredni nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne
CIT Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu
Ubruttowione zarobki Ubruttowienie zarobków, polega na powiększeniu pensji brutto pracownika...
VAT podatek od wartości dodanej, w Polsce występuje jako podatek od towarów...