Słownik terminów

ZASOBY EKONOMICZNE

ZASOBY EKONOMICZNE
Termin ZASOBY EKONOMICZNE
Opis podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.: ziemia, zasoby ludzkie, kapitał, technologia i przedsiębiorczość;
   
Terminy powiązane - 'ZASOBY EKONOMICZNE'
Termin Fragment opisu
CZYNNIKI PRODUKCJI zasoby konieczne do przeprowadzenia procesu produkcji;
GOSPODARKA NAKAZOWA historycznie funkcjonowała w dwóch postaciach: w systemie komunistycznym...
GOSPODARSTWO DOMOWE baza ekonomiczna jednostki lub grupy osób powiązanych ze sobą...
Koniunktura splot okoliczności wywierający znaczny wpływ na warunki ekonomiczne
ZASOBY NATURALNE wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji twory...