Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
CHE
|

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rocznej deklaracji podatkowej

0
Podziel się:

Składki zdrowotne bezpośrednio obniżają wysokość podatku, który podlega wpłacie do urzędu skarbowego, bądź zwiększają kwotę zwrotu podatku. Obniżają one podatek wynikający z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem oraz kartą podatkową.

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rocznej deklaracji podatkowej
zus urząd emerytury skarbówka emeryt świadczenia (money.pl, Rafał Parczewski)

Kiedy można dokonać odliczenia?

Obniżeniu o kwotę składek na ubezpieczenia zdrowotne o których mowa w ustawie z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm. podlega podatek dochodowy, obliczony na:

·      zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. (dalej: PDOFizU);

·      podstawie art. 30c PDOFizU – podatek liniowy;

·      podstawie art. 12 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. (dalej: RyczałtU);

·      ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego w formie karty podatkowej na podstawie art. 30 RyczałtU.

Odliczenie składek od podatków zgodnie z art. 27b ust. 1 PDOFizU oraz art. 13 ust. 1 RyczałtU następuje w pierwszej kolejności. Odliczeniu podlegają składki:

·      opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika;

·      pobrane w roku podatkowym przez płatnika.

Zobacz także: Podatki w Polsce. "Czas obniżyć opodatkowanie ludzi najmniej zarabiających"

Składki nie podlegające odliczeniu

Odliczeniu nie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne:

·      których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie PDOFizU (art. 27b ust. 1 pkt. 2 lit. b PDOFizU);

·      których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie ustawy z 29.8.1997 r. o ordynacji podatkowej t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. zaniechano poboru podatku (art. 27b ust. 1 pkt. 2 lit. B PDOFizU);

·      od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku w formie karty podatkowej, jeśli zostały odliczone od podatku na podstawie PDOFizU (art. 13 ust. 1 i art. 31 ust. 1 RyczałtU).

Składki zagraniczne

Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt. 2 PDOFizU i art. 13 ust. 3 oraz art. 31 ust. 6 RyczałtU odliczeniu podlegają także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej

Zgodnie z art. 27b ust. 4 PDOFizU odliczenia składek zagranicznych nie stosuje się, jeśli:

·      podstawą wymiaru tej składki jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

·      nie istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;

·      zapłacone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, jeśli zostały odliczone od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo zostały odliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a PDOFizU.

Wysokość odliczenia

Odliczeniu od podatku nie podlega cała kwota wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 27b ust. 2 PDOFizU i art. 13 ust. 2 oraz art. 31 ust. 2 RyczałtU kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Zgodnie z art. 27b ust. 3 PDOFizU i art. 13 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 RyczałtU podatnicy powinni posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie w deklaracji wykazać składki na ubezpieczenia zdrowotne?

Uzupełniając deklarację podatkową za 2020 r. kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne należy wykazać w przypadku opłacania podatku:

·      na zasadach ogólnych, jeśli podatnik prowadził działalność gospodarczą bądź uzyskiwał inne przychody podlegające rozliczeniu w deklaracji PIT-36 – w polach 262 i 263 odpowiednio składki podatnika i składki małżonka oraz w polach 264 i 265 składki zapłacone za granicą, odpowiednio przez podatnika i małżonka. Przy czym suma składek z pól 262 i 263 nie może przekraczać kwoty podatku wykazanej w polu 261;

·      na zasadach ogólnych, jeśli podatnik nie prowadził działalności gospodarczej – składki podatnika w polu 116, a składki małżonka w polu 117 deklaracji PIT-37. Przy czym suma odliczanych składek nie może być wyższa niż suma z pól 114 i 115 (obliczony podatek i doliczenia do podatku);

·      liniowego – w polu 69 deklaracji PIT-36L. Przy czym suma odliczanych składek oraz odliczeń z części C załącznika PIT/O wykazanych w polu 71 nie może być większa od kwoty podatku z pola 68;

·      zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – w polu 150 deklaracji PIT-28, a składki zagraniczne w polu 151. Przy czym kwota składek wykazanych w polu 150 nie może być wyższa od ryczałtu z pola 149;

·      w formie karty podatkowej – tacy podatnicy na podstawie art. 31 ust. 4 RyczałtU zobowiązani są po zakończeniu roku podatkowego, do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia deklaracji o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych miesiącach - PIT-16A.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykazuje się także wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w polach dotyczących dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, jeżeli pełnej kwoty przysługującej ulgi na dzieci nie można było odliczyć od podatku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)