Trwa ładowanie...
bDTbDfed

Notowania

Wiadomości: Pragma Inkaso SA

05.05.2015 14:48

FINANSE
 / 
Dywidenda z Pragma Faktoring. Ile wyniesie?

Cztery miliony złotych podzielą między siebie akcjonariusze spółki Pragma Faktoring.

14.04.2015 12:55

FINANSE
 / 
Pragma Inkaso kupi wierzytelności za nawet 30 mln zł

Udział grupy Pragma Inkaso w rynku nabywania gospodarczych portfeli bankowych w 2014 roku wyniósł ok. 10 procent.

25.03.2015 10:28

PRAGMA INKASO SA-PLPRGNK00017-PRAGMAINK
 / 
Pragma Inkaso może kupić wierzytelności za 265 mln zł

Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki grupy.

23.03.2015 17:51

PRI
 / 
Pragma Inkaso chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

Do podziału między akcjonariuszy ma trafić zysk netto za 2014 r. i zyski z lat ubiegłych.

bDTbDfef
14.01.2015 14:08

PRI
 / 
Pragma Inkaso ma nowe szacunki o wierzytelnościach

Na wzrost rynku w minionym roku wpłynął głównie bardzo duży wzrost podaży nieregularnych kredytów hipotecznych.

11.12.2014 13:20

PRI
 / 
Pragma Inkaso kupił portfel wierzytelności

Jego wartość przekracza 90 mln złotych.

05.06.2014 10:47

PRI
 / 
TFI PZU ma poniżej 5 proc. akcji Pragma Inkaso

Wcześniej fundusze miały 5,79 proc. udział w akcjonariacie spółki.

03.06.2014 17:00

PRI
 / 
Zarząd Pragma Inkaso myśli o pozyskaniu koinwestora

Opublikowana właśnie strategia firmy na lata 2014-2016 zakłada m.in. wzrost zysku w tempie ponad 10 procent rok do roku.

bDTbDfel
07.04.2014 15:39

PRI
 / 
Spółka Pragma Inkaso pozyskała 150 nowych klientów

Duży wzrost pozyskanych wierzytelności wynika z nabycia pierwszych pakietów przez Fundusz Sekurytyzacyjny Pragma 1.

13.06.2013 15:49

PRI
 / 
Walne podjęło decyzję. Do podziału 4 mln zł

Pragma Inkaso wypłaci 1,09 zł dywidendy na akcję za 2012 rok.

13.02.2013 17:25

MSZ
 / 
Mostostal Zabrze przedstawił szczegóły reorganizacji grupy

Mostostal Zabrze skończy reorganizację w 2014 roku. Chce sprzedać nieruchomości o wartości 74 mln zł.

07.01.2013 10:44

PRI
 / 
PZU AM ma poniżej 5 proc. akcji Pragma Inkaso

Klienci PZU Asset Management zmniejszyli swoje zaangażowanie w akcje Pragma Inkaso do 0,12 proc. z 7,36 proc. wcześniej, w wyniku rozwiązania z początkiem roku części umów o zarządzanie portfelami - podała spółka.

bDTbDfem
06.12.2012 16:30

PRI
 / 
Fundusz ma więcej głosów na WZ Pragma Inkaso

Fundusze inwestycyjne Altus TFI zwiększyły zaangażowanie w liczbie głosów na WZ spółki Pragma Inkaso do 5,94 proc. - poinformowała spółka.

26.10.2012 13:39

PRI
 / 
Pragma Inkaso wyemituje obligacje

NWZA Pragma Inkaso zdecyduje o programie emisji obligacji o wartości do 30 mln zł.

21.08.2012 9:40

PRI
 / 
Pragma Inkaso przyspiesza. Wzrost zysków o 27 procent

Spółka Pragma Inkaso, zajmująca się obrotem wierzytelnościami gospodarczymi, miała 4,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

12.06.2012 14:16

PRI
 / 
Pragma Inkaso wypłaci dywidendę akcjonariuszom

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu części zysku wypracowanego w 2011 r. w kwocie 3,1 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,84 zł na akcję - poinformowała Pragma Inkaso.

12.03.2012 10:00

PRI
 / 
Pragma Inkaso zamierza wypłacić dywidendę

Zarząd Pragma Inkaso będzie rekomendował przeznaczenie 3,1 mln zł z zysku za '11 na dywidendę.