Trwa ładowanie...
Notowania

Sfs – Wszystkie wiadomości

Polrest nie rozmawia z inwestorami
15.04.2010 13:26

POL
 / 
Polrest nie rozmawia z inwestorami

Operator restauracji PolRest nie widzi uzasadnienia środowego, 40-proc. wzrostu wartości akcji na GPW.

Sfinks zwiększy dwukrotnie liczbę lokali
13.04.2010 12:53

SFS
 / 
Sfinks zwiększy dwukrotnie liczbę lokali

Nowa strategia zakłada, że w w 2014 r. będzie miała 290 restauracji. Obecnie posiada powyżej 150 lokali.

Sfinks planuje poprawę wyników
13.04.2010 11:12

SFINKS POLSKA
 / 
Sfinks planuje poprawę wyników

Firma w 2011 roku planuje skonsolidowane przychody na poziomie 250 mln zł, a w 2014 powyżej 450 mln złotych.

Sfinks: Planowane zmiany w zarządzie
12.04.2010 21:36

SFS
 / 
Sfinks: Planowane zmiany w zarządzie

Rada nadzorcza Sfinksa odwołała z zarządu spółki prezesa oraz dwóch wiceprezesów.

Sfinks zmniejsza straty
02.03.2010 10:28

SFS
 / 
Sfinks zmniejsza straty

Spółka restauracyjna Sfinks Polska miała 17,08 mln zł straty netto w IV kwartale 2009 roku wobec 69,62 mln zł straty rok wcześniej.

Sfinks zapłaci 70 tys. zł kary
23.02.2010 19:06

SFS
 / 
Sfinks zapłaci 70 tys. zł kary

Spółka w ustawowym terminie nie przekazał informacji poufnej o zawarciu walutowej transakcji zamiany stóp procentowych.

Sfinks pozyskał prawie 60 milionów złotych
23.02.2010 13:49

SFINKS
 / 
Sfinks pozyskał prawie 60 milionów złotych

Spółka restauracyjna Sfinks Polska pozyskała 59,11 mln zł z emisji akcji serii H z prawem poboru. W ramach zapisów podstawowych i dodatkowych inwestorzy objęli 82 proc. oferowanych akcji.

Sfinks odłożył przejęcie Da Grasso do lipca
01.02.2010 10:03

SFINKS
 / 
Sfinks odłożył przejęcie Da Grasso do lipca

Spółki Sfinks Polska i Da Grasso przełożyły podpisanie umowy sprzedaży 100 proc. akcji sieci pizzerii do końca lipca. Pierwotnie umowa, dzięki której Sfinks miał kupić Da Grasso, miała być podpisana do końca stycznia.

RN Sfinksa zatwierdziła cenę akcji serii H
18.09.2009 17:43

SFS
 / 
RN Sfinksa zatwierdziła cenę akcji serii H

Rada nadzorcza spółki Sfinks zatwierdziła uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H na poziomie 10,54 zł, poinformowała spółka w piątek.

Cena emisyjna akcji Sfinksa została ustalona
14.09.2009 9:36

SFS
 / 
Cena emisyjna akcji Sfinksa została ustalona

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sfinks ustaliło cenę emisyjną akcji serii H na 10,54 zł, podała spółka w komunikacie.

Sfinks planuje pozyskać 62 mln zł z emisji
03.09.2009 13:08

SFS
 / 
Sfinks planuje pozyskać 62 mln zł z emisji

Środki będą przeznaczone m.in. na spłatę pożyczki od Sylwestra Cacka.

Sfinks: Zysków nie widać
01.09.2009 10:37

SFS
 / 
Sfinks: Zysków nie widać

Sieć restauracji Sfinks Polska zanotowała po pierwszym półroczu 2009 roku 19,6 mln zł straty netto wobec zysku rok wcześniej.

Sąd oddalił powództwo Tomasza Morawskiego przeciw Amrestowi
29.05.2009 9:49

EAT
 / 
Sąd oddalił powództwo Tomasza Morawskiego przeciw Amrestowi

Wrocławski sąd oddalił w całości powództwo Tomasza Morawskiego, prezesa i głównego udziałowca spółki restauracyjnej Sfinks Polska przeciw Amrest Polska o odszkodowanie.

Sfinks: Kwartał ze stratą
25.05.2009 9:07

SFS
 / 
Sfinks: Kwartał ze stratą

Spółka zanotowała 9,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kwartale 2009 roku wobec zysku przed rokiem.

Umorzone postępowanie o ogłoszenie upadłości Sfinksa
24.04.2009 8:33

SFS
 / 
Umorzone postępowanie o ogłoszenie upadłości Sfinksa

Sąd Rejonowy w Łodzi umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu firmy Sfinks Polska.

Sfinks porozumiał się z bankami
14.04.2009 8:06

SFS
 / 
Sfinks porozumiał się z bankami

Sfinks porozumiał się z bankami wierzycielami w sprawie spłaty zobowiązań. Akcjonariusz spółki - Sylwester Cacek - udzieli Sfinksowi pożyczki podporządkowanej w wysokości 30 mln zł.

AmRest sprzedał posiadane akcje Sfinksa
25.03.2009 8:42

SFS
 / 
AmRest sprzedał posiadane akcje Sfinksa

AmRest Polska, spółka zależna od AmRest sprzedała spółce OrsNet wszystkie udziały SfP Holdings US LLC, do której wcześniej wniesiono 3,06 mln akcji Sfinksa.

Morawski żąda od Amrestu odszkodowania
12.03.2009 23:05

EAT
 / 
Morawski żąda od Amrestu odszkodowania

Tomasz Morawski, prezes i główny udziałowiec spółki restauracyjnej Sfinks Polska pozwał Amrest Polska o odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy zakupu akcji Sfinksa. Pozew opiewa na kwotę 59,4 mln zł.