Na skróty
ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi
2014-04-01 05:58

ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi
Jacek Rostowski, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
- to oni odpowiadają za reformę systemu emerytalnego
[fot: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/CC BY-NC-ND 2.0/flickr]

Odkładając przez ostatnie 14 lat co miesiąc po 100 złotych do OFE i do ZUS, mielibyśmy teraz w funduszach emerytalnych nawet ponad 30 tys. zł. Konto w ZUS byłoby szczuplejsze o 3 tysiące. To skutek rekordowo niskiej waloryzacji w 2013 roku i dobrej sytuacji na giełdzie. Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2008 roku. Wtedy najlepszym zarządzającym okazał się ZUS. Od dzisiaj, przez trzy miesiące, przyszli emeryci zdecydują o tym komu powierzą swój los.

Od 1 kwietnia do 31 lipca będziemy musieli zdecydować, czy odkładać część pieniędzy na konto w OFE, czy na indywidualnym subkoncie w ZUS. Najważniejsze pytania, jakie powinien zadać sobie każdy przyszły emeryt, to: jaki jest najkorzystniejszy sposób oszczędzania oraz która instytucja najefektywniej będzie zarządzać naszymi pieniędzmi? Z symulacji Money.pl wynika, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat ZUS częściej wypadał gorzej od funduszy emerytalnych.

Sprawdziliśmy, ile pieniędzy zgromadziliby przyszli emeryci, gdyby przez ostatnie czternaście lat odkładali po sto złotych miesięcznie albo w jednym z funduszy emerytalnych albo w ZUS. To najbardziej obrazowy i najprostszy sposób, dzięki któremu możemy pokazać, jak w praktyce radzą sobie obie instytucje.

Ostatnie wyniki OFE - giełda dała zarobić

Biorąc pod uwagę okres od początku funkcjonowania OFE (dla uproszczenia obliczeń przyjęto początek 2000 roku) do końca ubiegłego roku, okaże się, że wszystkie fundusze bez wyjątku wypadły znacznie lepiej niż ZUS. Najlepszy z nich w naszym przykładzie zgromadził prawie 30,5 tys. zł. To o 3 463 zł więcej od ZUS, na którego koncie w tym samym czasie znalazłoby się 27 tys. zł.

Kapitał zgromadzony* w poszczególnych OFE i na koncie w ZUS na koniec 2013 roku (w zł)
instytucjaoszczędności
ING OFE 30 481,54
Amplico OFE 30 443,87
Nordea OFE 30 074,82
Generali OFE 29 842,18
OFE PZU Złota Jesień 29 643,00
Allianz Polska OFE 29 473,06
Pekao OFE 29 430,21
PKO BP Bankowy OFE 29 388,60
AXA OFE 29 238,22
OFE WARTA 29 230,24
Aviva OFE Aviva BZ WBK 28 912,27
OFE Pocztylion 28 592,78
AEGON OFE 28 423,65
ZUS 27 018,57

źródło: obliczenia Money.pl na podstawie danych KNF i ZUS
* przy założeniu odkładania na konto od początku 2000 roku 100 złotych co miesiąc

Jednocześnie okazuje się, że nie bez znaczenia jest wybór konkretnego OFE. Biorąc skrajne przykłady funduszy, czyli ING OFE i Aegon OFE, różnica procentowa w kwocie oszczędności to 7,2 procent. Może nie jest to bardzo dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że oszczędzanie na emeryturę to perspektywa ponad 40 lat. Tym samym średnio różnica w całym tym okresie byłaby mniej więcej trzy razy większa. Hipotetycznie oszczędzający w ING OFE miałby więc emeryturę o jedną piątą większą niż w Aegon OFE.

Porównaj OFE obecne na polskim rynku

Skrajna ocena wyników ZUS i OFE to skutek między innymi bardzo dobrej sytuacji na giełdzie w ostatnich miesiącach 2013 roku. W listopadzie wartość indeksu WIG, grupującego ponad 80 procent wszystkich spółek notowanych na głównym rynku GPW, była najwyższa od 6 lat.

Notowania indeksu WIG w 2013 roku

Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Słabość ZUS uwidoczniła się też po przyznaniu rekordowo niskiej waloryzacji emerytur. Na początku lutego Główny Urząd Statystyczny ogłosił podwyżkę świadczeń na poziomie 1,6 procent. Oznacza to, że najmniej zarabiający emeryci zyskali zaledwie 10 zł miesięcznie. Dla porównania kurs indeksu giełdowego WIG w 2013 roku wzrósł o ponad 8 procent, natomiast wartość jednostki rozrachunkowej OFE o 6,8 procent.

źródło: GUS

Warto przypomnieć, że OFE pozyskane środki inwestują na rynku finansowym, natomiast ZUS co roku zwiększa wartość wpłaconych składek o wskaźnik waloryzacji, ustalany przez rządzących.

Sytuacja zmienia się z każdym rokiem. Ryzyko jest duże

W ostatnim rankingu Money.pl, przeprowadzonym na początku lipca ubiegłego roku, sytuacja wyglądała podobnie. Wnioski odnośnie efektywności OFE i ZUS były takie same, chociaż mniej korzystna niż obecnie sytuacja na giełdzie sprawiła, że ZUS zdołał wyprzedzić trzy fundusze: Aegon OFE, OFE Pocztylion oraz już nieistniejący OFE Polsat.

Kapitał zgromadzony* w poszczególnych OFE i w ZUS na koniec czerwca 2013 (w zł)
instytucjeoszczędności
Amplico OFE 27 569,93
ING OFE 27 508,00
Nordea OFE 27 291,05
Generali OFE 27 186,50
OFE PZU Złota Jesień 26 956,76
Allianz Polska OFE 26 863,09
AXA OFE 26 795,14
Pekao OFE 26 627,07
PKO BP Bankowy OFE 26 575,75
OFE WARTA 26 480,15
Aviva OFE Aviva BZ WBK 26 333,47
ZUS 26 159,12
OFE POLSAT 26 142,89
OFE Pocztylion 25 989,04
AEGON OFE 25 892,26

źródło: obliczenia Money.pl na podstawie danych KNF i ZUS
* przy założeniu odkładania na konto od początku 2000 roku 100 złotych co miesiąc

W czerwcu 2013 roku, czyli w ostatnim miesiącu uwzględnionym w zestawieniu, była bardzo niekorzystna sytuacja dla posiadaczy akcji. Indeks największych spółek notowanych na GPW w tym czasie stracił niemal 10 procent, a straty poszczególnych OFE wyniosły od niespełna 3 do około 3,5 procent.

To bardzo dobrze pokazuje, że choć potencjał do zysków OFE mają zdecydowanie większy, to każdy z przyszłych emerytów musi pamiętać, że wiąże się to z dużym ryzykiem zmian wartości oszczędności. W skrajnej sytuacji głębokiej bessy na giełdzie, może się nawet zdarzyć, że wartość odłożonych pieniędzy będzie w kilku kolejnych miesiącach maleć zamiast rosnąć.

Takiej sytuacji nie może być w ZUS-ie. Teoretycznie kwota pieniędzy tam gromadzonych może tylko rosnąć. W 2008 roku waloryzacja była nawet na dwucyfrowym poziomie. To w połączeniu z kryzysem na rynkach finansowych przyczyniło się do zdecydowanej przewagi ZUS nad wszystkimi OFE.

Kapitał zgromadzony* w poszczególnych OFE i na koncie w ZUS na koniec 2008 roku (w zł)
instytucjaoszczędności
ZUS 16 403,15
Generali OFE 15 240,66
OFE PZU Złota Jesień 15 098,69
ING OFE 15 007,57
Amplico OFE 15 006,00
Pekao OFE 14 907,30
AXA OFE 14 873,44
Nordea OFE 14 732,94
Allianz Polska OFE 14 666,18
OFE Pocztylion 14 586,75
Aviva OFE Aviva BZ WBK 14 576,19
OFE WARTA 14 554,68
OFE POLSAT 14 499,47
AEGON OFE 14 493,26
PKO BP Bankowy OFE 14 444,99

źródło: obliczenia Money.pl na podstawie danych KNF i ZUS
* przy założeniu odkładania na konto od początku 2000 roku 100 złotych co miesiąc

Rok później ZUS musiał uznać wyższość Generali OFE. Lata 2010-2012 były wyjątkowe. Przez kolejne zawirowania na giełdzie, ZUS na przemian znajdował się na skrajnych pozycjach rankingu. W ten sposób wygląda zresztą porównanie dla średniej wszystkich funduszy na przestrzeni ostatnich 6 lat.

źródło: Obliczenia Money.pl na podstawie danych KNF i ZUS

Wszystkie lata funkcjonowania funduszy emerytalnych pokazały, że największy potencjał do dodatkowych zysków ponad wpłacone składki drzemie w OFE. Równocześnie w pełni spokojnie spać mogą tylko oszczędzający w ZUS. Niestety, los przyszłych świadczeń w ich przypadku jest w 100 procentach w rękach rządzących, którzy w ostatecznym rozrachunku zdecydują o wypłaconej emeryturze.

Niezależnie od wyboru, pieniądze i tak ostatecznie trafią do ZUS

Czytaj więcej Rząd nie przyzna, że ZUS to gigantyczne ryzyko Zero. Tyle wyniesie kapitał każdego, przechodzącego na emeryturę - pisze Łukasz Pałka.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych oszczędności w OFE tuż przed przejściem na emeryturę, powstał mechanizm bezpieczeństwa, czyli tzw. suwak. Na czym to polega? Środki zgromadzone przez ubezpieczonego w OFE w momencie osiągnięcia przez niego wieku niższego o dziesięć lat od wieku emerytalnego, będą stopniowo przekazywane na subkonto w ZUS. W ten sposób coraz mniejsza część środków będzie narażona na ryzyko np. zmian cen akcji.

W praktyce oznacza to, że decydując się teraz na przeniesienie do ZUS, dotychczasowe zgromadzone składki w OFE nie zostaną przekazane do ZUS i fundusz dalej będzie nimi zarządzał. Wybierając OFE, nowe składki będą dokładane do dotychczas zgromadzonej puli. Niezależnie od wyboru, na dziesięć lat przed przejściem na emeryturę ZUS zacznie przenosić po 1/120 środków co miesiąc. Tym samym w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego na koncie ubezpieczonego w OFE nie będzie żadnych środków.

Czytaj więcej w Money.pl

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

koliop8 / 5.60.135.* / 2014-04-26 12:09
kreatywność księgowość OFE kiedyś też się skończy i wtedy wyjdzie prawda

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

lukasz.duran@gmail.com / 178.219.130.* / 2014-04-04 18:11
Wyniki głosowania nad ustawą zmieniającą system emerytalny

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&88&22

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

real life / 95.83.253.* / 2014-04-03 22:46
Niech emeryci wrócą do pracy i będzie kasa na wszystko.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

uwaga / 193.109.244.* / 2014-04-03 12:29
Cytuję: "W praktyce oznacza to, że decydując się teraz na przeniesienie do ZUS, dotychczasowe zgromadzone składki w OFE nie zostaną przekazane do ZUS i fundusz dalej będzie nimi zarządzał." Może wypadałoby to poprawić?
 
H Szatkowski / 2014-04-03 12:34 / Tysiącznik na forum
Ale co poprawić ? Środki dotychczasowe członka OFE (pomniejszone o 51,5%- część obligacyjną przekazaną na subkonta w ZUS) BEZ względu na jego decyzję, czy brak decyzji zostają w OFE, i na 10 lat przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego zaczynają być stopniowo przekazywane do ZUS.
 
lukasz.duran@gmail.com / 178.219.130.* / 2014-04-04 18:08
Czyli tak czy siak będą przeniesione w całości do ZUS.wybór jest fikcyjny.

a ja mam pytanie do użytkownika H Szatkowski. Kto teraz będzie skupował papiery dłużne emitowane przez MSP RP tak jak to robiły OFE na mocy umowy z 1999 roku?

głównym zadaniem II filaru OFE nie jest i nigdy nie była wypłata emerytur kapitałowych (to jest rola III filara OFE). głównym celem od 1999 roku na mocy umowy z 1999 roku było skupowanie od Ministerstwa Skarbu Państwa długu publicznego w postaci obligacji dłużnych Skarbu Państwa tak by nie uległ on umiędzynarodowieniu. jeśli dług ulegnie umiędzynarodowieniu np. Rosja, Chiny, Białoruś, itp. wykupią papiery dłużne Polski, to Polska np. po 10 latach i tak będzie musiała te papiery odkupić z odsetkami ale już bez umowy taką jaka była między OFE a Polską a więc może to być (i na pewno będzie) lichwa na 1000%. jeśli Polski nie będzie stać na odkupienie tych papierów to poszczególne kraje za bezcen przejmą całą Polskę a Polacy ... no cóż, będą niewolnikami bez wyjeżdżania za granicę "na zmywak".

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

KrisL / 178.212.50.* / 2014-04-03 08:52
Faktycznie ZUS to "skarbonka" Państwa i rządu - mogą w manipulować w odpowiedni sposób kwotami, pieniędzmi. Jednak robią to na "naszym podwórku" - nie oznacza to, że sie z tym zgadzam. OFE to firmy nie działające "non-profit", ale w celach zarobkowych - również zatrudniają prezesów, doradców, księgowych, sprzedażowców, kierowców, luksusowe limuzyny itp. - a to dzięki naszym pieniądzom, które w razie światowego krachu mogą, jak to się ładnie mówi - wyparować. (podobnie jak w 2008 roku)- i co wtedy? OFE powie - kryzys - co mieliśmy robić? Prezes zmieni firmę, pracownicy prace i tyle. A nasze pieniądze trafią do tych którzy kryzys wykreowali.
Reasumując - ZUS a OFE - jeśli ktoś lubi ryzyko i prowizje dla OFE - to OFE, jeśli woli może mniej a stabilniej - ZUS (państwo raczej nei zbankrutuje, a jeśli się zdarzy - to będzie taki chaos, że OFE też obejmie).

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

kprj / 91.189.219.* / 2014-04-02 17:06
A gdyby rząd nie "ingerował" w giełdę to wycena naszych oszczędności w ofe byłaby 2 razy wyższa niż jest obecnie

Najwazniejsze, ze 'marchewke' przeniesiono do ZUS

1999 / 78.29.249.* / 2014-04-02 13:28
'
Najwazniejsze, ze 'marchewke' czyli dziedziczenie zostalo przeniesione do ZUS i juz nie musze gonic po 'marchewka' do OFE.
 
wiwan / 2014-04-02 13:53 / Tysiącznik na forum
Zostało przeniesione od maja 2011 r, kiedy powstały subkonta. Obecna zmiana w systemie tego 'dziedziczenia' do ZUS nie wprowadziła, a jedynie w obu systemach 'poszerzyła' czasowo, tj. umożliwiła 'dziedziczenie' jeszcze przez 3 lata po przejściu na emeryturę.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

cewka / 83.10.11.* / 2014-04-02 08:02
zus to bankrut!

Przecież takie porównania nie mają sensu

Pilsener / 2014-04-01 23:46 / Sofciarski Cyklinator Parkietów
ZUS to NIE SĄ realne pieniądze. Emerytura z ZUS zależy nie od zgromadzonych składek, ale od:
1. Sytuacji finansowej państwa
2. Przynależności do danej grupy społecznej

Dowód? W Grecji emerytury obcięto nawet o połowę, w Portugalii o 20%, są też przypadki zawieszenia wypłaty świadczeń lub ich odebrania. W polsce? Ciągłe majstrowanie przy waloryzacji, zmiana z procentowej na kwotą i inne sztuczki w których chodzi tylko o jedno: żeby oddawać politykom jak najwięcej a dostawać jak najmniej.

Spójrzmy realnie na problem: czy jakiegoś Tuska w 2050 roku będzie obchodzić, że płaciłem przez ponad 50 lat bardzo wysokie "składki" (to kolejna bzdura, bo de facto to zwykły podatek)? NIE! Ponieważ nie jestem pachołkiem reżimu dostanę wg optymistycznych szacunków najwyżej 20% tego, co wpłaciłem do ZUS! Gdybym "składkę" przepijał a odkładał na emeryturę butelki to sprzedając je w skupie miałbym wyższą emeryturę niż z ZUS! Bardzo łatwo to samemu obliczyć.

Walczmy z absurdalnością i niesprawiedliwością tego chorego systemu a nie dajemy się wciągać jak dzieci w debaty o niczym i prowadzące do niczego.

Czemu nikt np. nie napisze, ile polski ZUS zatrudnia urzędników i jak to się ma do np. USA?

Po co mam kupować gazety, telewizor, słuchać radia jak wokół same bzdury, hipotezy, papka dla plebsu, produkcja sensacji?
 
wiwan / 2014-04-02 09:21 / Tysiącznik na forum

Czemu nikt np. nie napisze, ile polski ZUS zatrudnia urzędników i jak to się ma do np. USA


Znalezienie 1 informacji zajmuje 3 sekundy:

"Dla realizacji swoich zadań ZUS zatrudnia ok. 45,5 tys. pracowników, rozmieszczonych w 43 oddziałach, 212 inspektoratach i 70 biurach terenowych w miastach w całym kraju".

Dla porównania z USA jest niezbędna analiza całego amerykańskiego systemu ubezpieczeń, a więc liczby różnych ubezpieczeń, systemu (liczby i sposoby wypłaty) świadczeń, zadań zleconych na rzecz innych podmiotów ( u nas na rzecz NFZ ) itd.

Wszyscy w dyskusji o ZUS i OFE, ich efektywności i kosztach łatwo zapominają, że ZUS obsługuje również np. zasiłki macierzyńskie, świadczenia wypadkowe, kilka rodzajów rent itd.
 
Pilsener / 2014-04-03 00:26 / Sofciarski Cyklinator Parkietów
A ile zatrudniają pracowników biurowych międzynarodowe firmy których skala działalności przewyższa ZUS?
Ile można by zaoszczędzić, gdyby ZUS był firmą prywatną?
Ile co roku oszczędzamy na tym, że np. polisy OC są prywatne a nie z ZUSu?
Skoro znalezienie tych informacji jest takie łatwe to tym bardziej nie rozumiem, skąd ciągła dominacja tematów zastępczych? Identycznie było z "likwidacja" umów śmieciowych.
Dlaczego ja mam być sam sobie dziennikarzem, wszystko sprawdzać, wyszukiwać, samemu wszystkiego się domyślać i analizować?
Czy ja nie mam w tym kraju prawa do obiektywnej i rzetelnej informacji czy analizy?

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

lukasz.duran@gmail.com / 178.219.130.* / 2014-04-01 23:26
A ja chciałbym się dowiedzieć, kto teraz będzie skupował od MSP RP dług publiczny tak jak to robiły OFE do tej pory na mocy umowy z 1999 roku między MSP RP a OFE tak by ów dług nie uległ niekontrolowanemu umiędzynarodowieniu i wykupowi np. przez Rosję, Chiny, Białoruś, USA itp. a następnie konieczności jego wykupu od w/w Państw przez MSP RP na lichwiarski %?

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

szary 69 / 89.228.75.* / 2014-04-01 22:48
Polacy! Możecie teraz przez trzy miesiące wybierać, kto Was będzie do końca życia okradał! To grzech nie skorzystać z takiej okazji...

nawaliem się dziś

Gest / 83.11.54.* / 2014-04-01 22:32
prima aprilis, jestem trzeźwy

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

arras / 95.171.106.* / 2014-04-01 21:59
ZA ZAGRABIENIE KASY Z OFE =TRYBUNAŁ STANU !

TO JAWNY PRZEKRĘT WYKORZYSTUJĄCY BRAK ZAINTERESOWANIA POLAKÓW WIEDZĄ W TEJ CZY INNEJ MATERII

BO TYRAJĄ I OFE SROFE NIE MAJĄ GŁOWY DO ANALIZ

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

arras / 95.171.106.* / 2014-04-01 21:57
OFE TO PIENIĄDZ RZECZYWISTY

ZUS TO PIENIĄDZ WIRTUALNY

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

arras / 95.171.106.* / 2014-04-01 21:55
Dlaczego nie ujęto Ważnego argumentu MIANOWICIE CO SIĘ DZIEJE ZE ZGROMADZONYM PRZEZ ŻYCIE KAPITAŁEM PO ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO.....

WG MICH INFO :

OFE = 100% DZIEDZICZENIA
ZUS = ZASIŁEK POGRZEBOWY, A RESZTA KAPITAŁU ZAGRABIONA
 
szklarek / 2014-04-01 22:13 / Tysiącznik na forum
Środki z OFE są "dziedziczone" identycznie jak te z subkonta w ZUS. Cudzysłów oznacza, że nie jest to dziedziczenie takie , jak ustawowe w KC.

Obecna reforma nawet owo "dziedziczenie" rozszerzyła czasowo, bo dotąd dochodziło do niego tylko przed przejściem ubezpieczonego na emeryturę. Obecnie dochodzi do niego do 3 lat po przejściu na emeryturę.

W ZUS niezależnie od powyższego jest "dziedziczenie" pośrednie w postaci renty rodzinnej po zmarłym. Fakt, że pod pewnymi warunkami, a więc nie w każdym przypadku. Ale często w przypadku pozostawienia dzieci i wdowy/wdowca oraz śmierci młodego ubezpieczonego- rodzina w postaci renty rodzinnej odzyskuje z ZUS wielokrotnie więcej, niż zmarły odprowadził składek.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

arras / 95.171.106.* / 2014-04-01 21:48
SZANOWNI AUTORZY I CZYTELNICY.. DLACZEGO NIE DODANO, ŻE ÓW KWOTA W OFE 30000 TYŚ JEST KWOTĄ W 100% DZIEDZICZNĄ !!!!!!!!!!! A NIE TYLKO NA POCHÓWEK I BY BY RESZTA KASY PRZYWŁASZCZONA PRZEZ ZAKŁAD UTYLIZACJI SZMALU !!!! TO JAWNA KRADZIEŻ W ŚWIETLE PRZEPISÓW.. CIEKAWE CZY =TO OPUBLIKUJECIE ?

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

polo401 / 78.31.215.* / 2014-04-01 21:12
Jedno i drugie to złodziejstwo. Przez 42 lata pracy to co mi zabiorą na "emeryturę"(zabierają mi 750 m-c) gdybym sam odkładał na 4% w banku(przy inflacji 1 pkt % mniejszej) da ponad 400 tys.
 
Kp655 / 83.15.192.* / 2014-04-18 19:06
Musisz to 4000 zdyskontować wstecz inflacją do dzisiaj aby móc porównać do dzisiejszej składki.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

kolobolo / 178.159.168.* / 2014-04-01 19:49
po pierwsze artykuł sponsorowany przez OFE, po drugie co to za gadka??? OFE zbierają naszą kasę beznadziejnie ale zbierają, ZUS nie tworzy żadnych kont, tylko dzisiaj płacimy podatek ZUSowi z którego żyją dzisiejsi emeryci, a na nas być może będzie miał kto pracować być może nie... inna sprawa, że firmy OFE mogą nie dotrwać do naszych emerytur, jeden kryzysik i finito, to czy państwo będzie istnieć może pewniejsza sprawa ale czy będzie miał kasę na emerytury za dajmy na to 20-30 lat przy takim a nie innym wzroście demograficznym, czyli de facto obniżeniu to temat na inną dyskusję

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

rapsody / 2014-04-01 18:38 / Bywalec forum
Wybór dokonany.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

milan pride / 89.69.185.* / 2014-04-01 18:09
co to za panstwo,które już teraz mówi,ze za 30 lat emerytury będą głodowe.. za 30 lat jestem w stanie odłożyć na emeryturę kupę kasy a rudy i liberalno chłopsko komusza banda okrada nas w zywe oczy od 1989 roku...najwazniejsze ,ze P******** ma dobry humor i jest taniec na wodzie w tusk vision network..
by szyło się lepi..fszystkim
 
rapsody / 2014-04-01 18:38 / Bywalec forum
to odkładaj

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

lukasz.duran@gmail.com / 178.219.130.* / 2014-04-01 17:28
Wybór jest fikcyjny gdyż na 10 lat przed przejściem danej osoby na emeryturę wszystkie fundusze danej osoby i tak zostaną przekazane do ZUS.

powyższe postępowanie jest traktowane przez Kodeks Cywilny jako Podstęp (art. 86 KC) i powoduje bezwzględną nieważność oświadczenia woli.

poniżej link do mojego pisma do RPO w/s ustawy zmieniającej system emerytalny

http://ibrokers.com.pl/pismo-rpo-29032014.pdf

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

B_7 / 195.35.80.* / 2014-04-01 16:19
Wkładanie do ZUS to tak jakby wkładać do takiego Państwowego Amber Gold...
W Amber Gold też można było uzyskać wypłatę środków ale gdyby wszyscy naraz chcieli to była by lipa - tak się poznaje piramide finansową...
 
Yo / 82.160.207.* / 2014-04-01 22:40
"ale gdyby wszyscy naraz.........- tak się poznaje piramide finansową..." - to tak ma każdy bank i tym bardziej że pożycza to czego nima.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

rk234 / 31.182.66.* / 2014-04-01 15:08
Jeśli OFE będą musiały przekazać kapitał 80% ludzi do ZUS to będą musiały wyprzedawać akcje, więc ceny pewnie znacznie spadną. Czy to nie po tych właśnie niskich cenach zostaną sprzedane akcje osób przechodzących do ZUS?
Jeśli tak to przejście do ZUSu może oznaczać zanczną stratę na kapitale bo giełda może spaść o 50% i więcej. Więc tyle stracimy.
 
Lomion / 178.235.6.* / 2014-04-01 21:20
Bzdura. OFE nie będzie musiała przekazać kapitału 80% ludzi do ZUS, bo po pierwsze nie przekazuje całej kwoty jednocześnie, a tylko 10% co rok, po drugie nie wszyscy przechodzą na emeryturę jednocześnie, a po trzecie OFE wypłacając emerytury będzie jednocześnie pobierać składki od nowych członków i kupować za nie akcje.
 
rk234 / 31.182.66.* / 2014-04-01 21:58
Nie zrozumiałeś pytania.

Nie miałem na myśli suwaka bezpieczeństwa, tylko sytuację która nastąpi w sierpniu 2014 kiedy jednocześnie aktywa 80% ludzi przejdzie z OFE do ZUS. Cała kwota będzie przekazana jednocześnie.
 
jarek5566 / 77.254.187.* / 2014-04-01 22:03
nie zrozumiałeś, kto ci powiedział, że jakieś aktywa w sierpniu będą przesuwane do ZUSu? (poza 1/120 aktywów tych co maja 10 lat do emerytury), jaka kwota jednocześnie? po prostu dla tych powiedzmy 80%, nowe składki będą w całości odprowadzane do ZUS, a OFE nie tylko nie będzie pozbywać się aktywów, ale będzie je zwiększać o składki (choć marne) tych np. 20%, którzy zdecydują się na pozostanie. Zakumałeś?
 
rk234 / 31.182.66.* / 2014-04-01 22:06
Oj kolego, ty chyba wogóle nie masz pojęcia na czym polega ta reforma.

Przez najbliższe 4-miesiące nie decydujemy tylko o tym gdzie pójdą nowe składki. Nasza decyzja dotyczy również kapitału który pozostał jeszcze w OFE po umorzeniu obligacji. W OFE jest jeszcze 150 miliardów aktywów głónie w akcjach.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

cwaniak_WAWA / 188.116.35.* / 2014-04-01 15:03
jaki los, 16% i tak zostaje w zusie a do ofe idzie niecałe 3%.Co to za wybór.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

przec / 95.51.45.* / 2014-04-01 14:30
Czy z jednego czy z drugiego i tak tej emerytury będzie tyle co kot napłakał... Czy ZUS czy OFE? To tak jakby ktoś mnie pytał czy wolę mieć dżumę czy cholerę...

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

satyr / 87.207.215.* / 2014-04-01 14:27
Chciałoby się powiedzieć "co było a nie jest..". OFE bedzie funkcjonować w zupełnie odmiennych warunkach i nie wiadomo co z tego wyniknie . Bez rewolucji w ubezpieczeniach tzn. bez wprowadzenia wyłącznie systemu kapitałowego. bez likwidacji KRUS i wprowadzenia obowiązkowego odprowadzania składek od TZW. SWIĘTYCH KRÓW system się nigdy nie zbilansuje. Zmarnowano tyle lat od pierwszej próby reformy systemu i dalsze manipulacje w nim tylko pogarsza sytuację.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

sisley / 213.77.28.* / 2014-04-01 13:56
Pieniadze w OFE powinny być zwrócone obywatelom. To ich prywatny kapitał. Wybór OFE/ZUS nie jest wyborem. Nie ma ekonomicznego sensu.

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

antypatol / 164.127.23.* / 2014-04-01 12:10
Ani ZUS (nie ufam politykom i ludziom sterującym tym funduszem, czy ludziom korzystającym [czasem nader]z jego ułomności, ani OFE (bo nie akceptuję sytuacji, gdzie ktoś jest wynagradzany bez względu na osiągane wyniki w obrocie pieniądzem).
Poza tym, czy naprawdę warto tak szumieć dla marnych 2,9% z naszych składek? W powietrzu fałszywie się czuje, jakbyśmy faktycznie mieli na coś "wpływ". Dziękuję za "wybór".

Re: ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi

St. / 77.252.247.* / 2014-04-01 10:58
Powinna być jeszcze trzecia opcja wyboru - To moje pieniądze i zrobię z nimi co będę chciał. Dam sobie radę bez waszej "pomocy"
 
funfun / 83.21.105.* / 2014-04-06 23:36
A jak sobie nie dam, to przyjdę po pomoc do państwa :)