Wizytówki banków

Wizytówka banku: Raiffeisen Polbank

logo

Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Bank Polska należy do drupy RZB (Raiffeisen Zentralbank). Bank rozpoczął swoja działalnosć na polski rynku w 1991 roku. Wtedy jego oferta skierowana była do klientów korporacyjnych. W 2000 roku bank rozszerzył swoją ofertę o produkty dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm.

Obecnie bank koncentruje się na odsłudze małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych o dochodach na średnim poziomie. Posiada również ofertę produktów i usług dla dużych przedsiebiorstw oraz klientów zamorznych. Usługi Private banking oferowane są pod marką Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi znajdą w ofercie banku rachunki bankowe, lokaty, produkty oszczędnosciowo inwestycyjne oraz kredyty. W 2009 roku bank uruchomił Internetową Platwormę Tansakcyjną R-Diler. Przedsiębiorcy dostają dodatkowo możliwosć korzystania z usług faktoringu, zabezpieczeń kursu walutowego i stopy procentowej, czy przeprowadzania transakcji walutowych. Oferowane są również karty kredytowe dla biznesu.

Oddziały banków zlokalizowane są większych miastach, jednak klienci mają możliwość kontaktowania się z bankiem za pośrednictwem telefonu lub internetu. Z doradcą można porozmawiać m.in. za pośrednictwem Skype. Oprócz zwykłej bankowosci elektoronicznej bank daje możliwosć korzystania z R-Mobile – rozwiazania dającego możliwość pełnej obsługi konta przez telefon komórkowy.

W kwietniu 2012 została sfinalizowana transakcja zakupu przez Raiffeisen Bank International 70% akcji Polbank EFG. Powstały w ten sposób bank działa pod marką Raiffeisen Polbank obsługując około 900 tys. klientów, którzy mogą korzystać z sieci 400 placówek zlokalizowanych w niemal 150 miastach na terenie całego kraju.
Dane adresowe:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Kod SWIFT: RCBWPLPW
Sesje wychodzące:
08:00
12:15
15:00
Sesje przychodzące:
10:30 - 11:30
14:30 - 15:15
17:30 - 18:00