Money.plEmeryturyPorównaj OFE
Porównanie OFE według pobieranych prowizji
Wartość pobieranych przez wszystkie OFE prowizji w zależności od stażu członkowskiego oraz wartości składki możesz porównać za pomocą kalkulatora.

Nazwa funduszu Pobierane prowizje*
AEGON Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
Allianz Polska OFE Na początku - 6.5%
Od 2001 - 6%
Od 2003 - 5%
Od 2005 - 4%
Od 2010 - 3.45%
Aviva Na początku - 3.5%
AXA Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
Generali Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
ING Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
MetLife OFE Na początku - 3.5%
Nordea Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
Pekao Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
PKO BP Bankowy OFE Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
Od 2013 - 3.4%
Pocztylion Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
Polsat Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
PZU Złota Jesień Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
Warta Na początku - 7%
Od 2010 - 3.5%
*Prowizje pobierane przez fundusze pokrywają koszty administracyjne. Zazwyczaj są one najwyższe w początkowym okresie członkostwa i różne w zależności od OFE.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00
Otwarte fundusze emerytalne
 
wybierz inną datę »