Money.plEmeryturyStruktura portfeli
Struktura portfela OFE: sierpień 2017
OFE Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
AEGON 7283,77 0,00 7,56 82,99 0,00 3,60
Allianz Polska OFE 8173,00 0,00 3,39 83,89 0,00 4,52
Aviva 39823,00 0,00 5,02 85,34 0,00 2,97
AXA 11679,80 0,00 10,70 81,50 0,00 4,15
Generali 8939,62 0,00 9,33 82,90 0,00 2,69
ING 45140,80 0,00 7,02 83,83 0,00 4,12
MetLife OFE 14452,00 0,00 11,98 83,39 0,00 3,04
Nordea 8413,50 0,00 2,52 87,44 0,00 5,96
Pekao 2699,89 0,00 5,29 88,57 0,00 4,73
PKO BP Bankowy OFE 8200,40 0,00 12,12 85,46 0,00 1,34
Pocztylion 3310,67 0,00 6,99 84,37 0,00 3,93
PZU Złota Jesień 23549,80 0,00 2,55 88,20 0,00 2,13
Warta * 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
* Ostatnie dane za sierpień 2014 roku. 19 września zakończyła się likwidacja OFE WARTA skutkująca przeniesieniem jego aktywów do Allianz Polska OFE
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Nordea OFE 0,00%
Pocztylion OFE +0,10%
PZU Złota Jesień OFE -0,20%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 88,20
Nordea 87,44
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 45140,80
Aviva 39823,00
PZU Złota Jesień 23549,80