Świadczenia

Najniższe emerytury i renty - od 1 marca 2012 r.
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 799,18 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 613,38 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 959,02
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 736,06

Dodatki do emerytur i rent - od 1 marca 2012 r.
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 195,67

195,67
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 293,51
dodatek dla sieroty zupełnej 367,79
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 195,67
dodatek kompensacyjny 29,35
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,81
do
195,67
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,81
do
195,67
świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych:

- zwaloryzowane

-przyznane po raz pierwszy682,67 zł

671,31 zł

Indywidualne konto emerytalne
Maksymalna wpłata na IKE w 2012 r. 10 578

Kwota bazowa
Od 1 marca 2012 r. 2974,69 zł

Świadczenie przedemerytalne
Od 1 marca 2012 r. 938,25

Renta socjalna
Od 1 marca 2012 r.
- zwaloryzowana
- przyznana po raz pierwszy

682,67 zł
671,31 zł

Limity

Emerytura i renta
Przychód powodujący zmniejszenie świadczenia
(70% przeciętnego wynagrodzenia)
Od 1 grudnia 2012 r. 2457,20
Od 1 września 2012 r. 2447,80
Od 1 czerwca 2012 r. 2552,30
Od 1 marca 2012 r. 2 510,80
Od 1 grudnia 2011 r. 2 391,20
Od 1 września 2011 r. 2 356,30 zł
Od 1 czerwca 2011 r. 2 426,50 zł
Od 1 marca 2011 r. 2406,80
Od 1 grudnia 2010 r. 2 242,20
Od 1 września 2010 r. 2 238,50
od 1 czerwca 2010 r. 2 321,50
od 1 marca 2010 r. 2 270,60
od 1 grudnia 2009 r. 2 179,70
od 1 września 2009 r. 2 157,10
od 1 czerwca 2009 r. 2 230,00
Od 1 marca 2009 r. 2 167,60 zł
Od 1 grudnia 2008 r. 2 078,00 zł
Od 1 września 2008 r. 2 066,00 zł
Od 1 czerwca 2008 r. 2 088,80 zł
Od 1 marca 2008 r. 2 029,90 zł
Od 1 grudnia 2007 r. 1 892,40 zł
od 1 września 2007 r. 1 851,00 zł
od 1 czerwca 2007 r. 1 896,40 zł
od 1 marca 2007 r. 1 863,80 zł
od 1 grudnia 2006 r. 1 725,30 zł
od 1 września 2006 r. 1 699,10 zł
od 1 czerwca 2006 r. 1 771,20 zł
od 1 marca 2006 r. 1 770,10 zł
od 1 stycznia 2006 r. 1 643,10 zł
Przychód powodujący zawieszenie świadczenia
(130% przeciętnego wynagrodzenia)
Od 1 grudnia 2012 r. 4 563,30
Od 1 września 2012 r. 4 545,90
Od 1 czerwca 2012 r. 4 740,00
Od 1 marca 2012 r. 4 662,80
Od 1 grudnia 2011 r. 4 440,80
Od 1 września 2011 r. 4 376,00 zł
Od 1 czerwca 2011 r. 4 506,30 zł
Od 1 marca 2011 r. 4 469,70
Od 1 grudnia 2010 r. 4 164,00
Od 1 września 2010 r. 4 157,30
od 1 czerwca 2010 r. 4 311,30
od 1 marca 2010 r. 4 216,70
od 1 grudnia 2009 r. 4048,10
od 1 września 2009 r. 4006,00
od 1 czerwca 2009 r. 4141,30
Od 1 marca 2009 r. 4 025,60 zł
Od 1 grudnia 2008 r. 3 859,20 zł
Od 1 września 2008 r. 3 836,80 zł
Od 1 czerwca 2008 r. 3 879,20 zł
Od 1 marca 2008 r. 3 769,80 zł
Od 1 grudnia 2007 r. 3 514,50 zł
od 1 września 2007 r. 3 437,60 zł
od 1 czerwca 2007 r. 3 521,90 zł
od 1 marca 2007 r. 3 461,30 zł
od 1 grudnia 2006 r. 3 204,10 zł
od 1 września 2006 r. 3 155,50 zł
od 1 czerwca 2006 r. 3 289,30 zł
od 1 marca 2006 r. 3 287,30 zł
od 1 stycznia 2006 r. 3 051,50 zł

Graniczne kwoty przychodu - 2012 r.
suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2011 r. 29 772,30
suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2011 r. 55 291,00

Kwoty maksymalnego zmniejszenia od 1 marca 2012 r.
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 528,00
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 396,03
renta rodzinna dla jednej osoby 448,83

Renta socjalna
Od dnia 1 stycznia 2012 r. prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Wcześniej limit przychodu wynosił 30 procent.
od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r 2 391,20
od 1 września do 30 listopada 2012 r. 2 447,80
od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 2 552,30
od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r. 2 510,80
od 1 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2012 r. 2 391,20
Od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 1024,80
od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r. 1009,90
od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 1039,90 zł
od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. 1031,50 zł
od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. 961,00 zł
od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. 959,40
od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 995,00 zł
od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. 973,10
od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 934,20
od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. 924,50
od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. 955,70
Od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. 929,00 zł
Od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. 890,60 zł
od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2008 r. 885,50 zł
od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. 895,20 zł
od 1 marca 2008 r. do 31 maja 2008 r. 870,00 zł
od 1 grudnia 2007 r. do 28 lutego 2008 r. 811,10 zł
od 1 września 2007 r. do 30 listopada 2007 r. 793,30 zł
od 1 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. 812,80 zł
od 1 marca 2007 r. do 31 maja 2007 r. 798,80 zł
od 1 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r. 739,40 zł
od 1 września 2006 r. do 30 listopada 2006 r. 728,20 zł
od 1 czerwca 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. 759,10 zł
od 1 marca 2006 r. do 31 maja 2006 r. 758,60 zł


4 376
Money.pl
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00
Otwarte fundusze emerytalne
 
wybierz inną datę »