Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Alkohol w prezencie dla kontrahenta. Jakie skutki podatkowe?

0
Podziel się:

Przekazanie kontrahentom upominków w postaci prezentów alkoholowych stanowi wydatek o charakterze reprezentacyjnym, który nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Alkohol w prezencie dla kontrahenta. Jakie skutki podatkowe?
(Charles Williams/CC/Flickr)

Firma zamierza przekazać swoim kontrahentom upominki w postaci alkoholu z okazji zbliżających się świąt. Zobacz, jakie skutki podatkowe będą się wiązać z zakupem i przekazaniem tego typu prezentów.

Na wstępie należy zauważyć, że z uwagi na treść art. 16 ust.1 pkt .28 ustawy o PDOP, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, przekazanie kontrahentom prezentów w postaci prezentów alkoholowych stanowi wydatek o charakterze reprezentacyjnym, który nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Otrzymanie przez kontrahentów podatnika prezentów zasadniczo skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wartość świadczenia w postaci prezentu stanowi wtedy u nich przychód z innych źródeł. Pamiętać należy, iż do przychodów ustawodawca zalicza - co do zasady - otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody uzyskane przez te osoby należy zaliczyć do przychodów _ z innych źródeł _, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF.

W takiej sytuacji podatnik nie jest zobowiązany do obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast stosownie do postanowień zawartych w art. 42a ustawy o PDOF, powinna sporządzić informację PIT-8C, którą należy przekazać w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, podatnikowi oraz - w przypadku nierezydentów - urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Kwotę otrzymanego świadczenia podatnik powinien uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym łącznie z innymi dochodami uzyskanymi w ciągu roku i opodatkowanymi według skali podatkowej

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PDOF wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 PDOF, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/70/m34374.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wigilia;w;firmie;moze;byc;rozliczona;w;kosztach,59,0,1219387.html) *Wigilia firmowa w kosztach? Trzeba uważać * Niestety możliwości zaliczenia w koszty podatkowe spotkań wigilijnych z kontrahentami są bardzo ograniczone – ostrzega Tax Care. W analizowanej sytuacji prezenty alkoholowe będą przekazywane kontrahentom firmy jako upominek świąteczny. Jest to zwyczajowo przyjęte przez wielu przedsiebiorców działanie zmierzające do promocji i reklamy ich firm, wobec czego może ono zostać uznane za korzystające z powyższego zwolnienia z opodatkowania. Istotne jest jednak, aby prezent w postaci alkoholu był przekazywany w formie wskazującej na realizację celu promocyjno-reklamowego (np. stosowne opakowanie bądź oznaczenie logo spółki).

W takiej sytuacji można bowiem argumentować, że przekazanie prezentu służy celowi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PDOF. Firma powinna być także w stanie wykazać, że alkohol został w takiej właśnie formie przekazany (dokumentacja fotograficzna prezentu, pozostawienie egzemplarza takiego prezentu). Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, otrzymane przez kontrahentów prezenty o wartości nie przekraczającej 200 zł, będą zwolnione z opodatkowania, a na przedsiębiorcy nie będą ciążyły żadne obowiązki związane z wystawieniem PIT-8C.

Gdyby natomiast prezent w postaci alkoholu był przekazywany bez jakichkolwiek oznaczeń firmowych (np. brak logo na opakowaniu), trudno byłoby uznać, że zostaje on przekazany w związku z promocją lub reklamą, wobec czego wskazane w powyższym akapicie zwolnienie nie znalazłoby zastosowania.

Niezależnie od formy prezentu (a więc także w sytuacji, gdyby nie był on opatrzony logo firmy), jeżeli prezenty alkoholowe nie będą przekazywane bezpośrednio do określonych, wskazanych imiennie osób, lecz do firm, na przedsiębiorcy nie będą ciążyły obowiązki związane z wystawieniem PIT-8C. Powinien być on jednak w stanie wykazać, że nie miał wiedzy o tym, kto dokładnie otrzyma prezent.

W sytuacji otrzymania prezentu przez kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, po stronie firmy także nie wystąpią obowiązki związane z wystawieniem PIT-8C. Osoba taka wartość otrzymanego świadczenia powinna zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej i samodzielnie rozliczyć uzyskany przychód.

Reasumując, jeżeli prezenty w postaci alkoholu będą przekazywane w formie, która wskazuje na realizację celu promocyjno-reklamowego (np. stosowne wyeksponowanie logo firmowego na opakowaniu), możliwe jest uznanie, że stanowią one świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PDOF, co oznacza, że gdy ich wartość nie przekracza kwoty 200 zł, są one wolne od opodatkowania.

Czytaj więcej w Money.pl
Remontujesz mieszkanie? To warto wiedzieć Inaczej rozlicza się remont a inaczej ulepszenie. Obydwa rodzaje wydatków stanowią koszty podatkowe.
Nie każdy strój biznesowy można rozliczyć w kosztach podatkowych Stój służbowy będący w świetle przepisów BHP niezbędnym oraz strój pełniący funkcje reklamowe. Jak je rozliczyć?
Pożyczka udzielona przez małżonka może być bez PCC Pożyczki pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Autor jest ekspertem ECDDP Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)