Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Będzie łatwiej o lepiej wykwalifikowanych pracowników

0
Podziel się:

Od 1 stycznia 2012 r. osoba uprawniona do renty socjalnej będzie bowiem mogła więcej zarobić, bez ryzyka zawieszenia wypłaty świadczenia.

Będzie łatwiej o lepiej wykwalifikowanych pracowników
(lisegagne/iStockphoto)

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. z tytułu:

*1) *pracy - wykonywanej w ramach stosunku pracy,

*3) *pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,

*4) *wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,

*5) *wykonywania pracy na podstawie:

 • umowy zlecenia,
  • umowy agencyjnej,
  • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowy o dzieło, jeżeli umowę taką uprawniony do renty socjalnej zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
  • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50 proc. renty socjalnej) oraz
  • pobierania stypendium sportowego.

Jeszcze tylko do końca 2011 r. prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba do niej uprawniona osiąga wymieniony przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Od 1 września do 30 listopada 2011 r. kwotą, którą może zarobić osoba pobierająca rentę socjalną, jest 1009,90 zł, czyli znacznie poniżej minimalnej płacy.

Natomiast poczynając od 1 stycznia 2012 r., prawo do renty socjalnej będzie zawieszane za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, czyli ponad dwa razy więcej niż przed nowelizacją. Można zatem stwierdzić, że wprowadzona zmiana pozwoli na zwiększenie aktywności zawodowej osób uprawionych do renty socjalnej, tj. osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia lub
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 ze zm.).
  • Ustawa z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz.U. nr 224, poz. 1338 ze zm.).
Czytaj więcej na temat kadr w firmie
[ ( http://static1.money.pl/i/h/138/t47498.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/w;polsce;trudno;o;dobrze;wykwalifikowanych;pracownikow,22,0,968470.html) Nie masz pracy? To może być przyczyną Niedobór talentów jest największy wśród wykwalifikowanych pracowników fizycznych, inżynierów oraz operatorów produkcji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/138/t137354.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/z;jakimi;naleznosciami;na;rzecz;pracownika;wiaze;sie;krajowa;podroz;sluzbowa,32,0,966176.html) Z jakimi należnościami na rzecz pracownika wiąże się krajowa podróż służbowa? Podróż służbowa to podróż tymczasowa i incydentalna, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość właściwą dla siedziby firmy lub stałego miejsca pracy pracownika.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/167/t34727.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/choroba;pracownika;a;wczesniejsze;swiadczenie;rehabilitacyjne,64,0,934976.html) Choroba pracownika a wcześniejsze świadczenie rehabilitacyjne Sytuacja, w której pracownik zaraz po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przedstawia zwolnienie lekarskie, może budzić wątpliwości za punktu widzenia pracodawcy.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)