Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa handlowa. Czym jest?

0
Podziel się:

Umowa handlowa nie ma swojej definicji w prawie. Jest to jednak szczególnie istotny dokument przygotowywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak przygotować taką umowę? Dowiesz się z naszego materiału.

Umowa handlowa powinna być zawarta w formie pisemnej
Umowa handlowa powinna być zawarta w formie pisemnej (pixabay.com / CC0)

Rodzaje umów handlowych

Choć umowa handlowa nie jest sprecyzowana w przepisach, to wyróżnia się jej dwa rodzaje:

  • gdy zawierana jest pomiędzy firmami, jest to tzw. obrót profesjonalny;
  • gdy zawierana jest pomiędzy firmami i klientami indywidualnymi, jest to tzw. obrót konsumencki.

Można więc przyjąć, że umową handlową jest każda umowa, która dotyczy obrotu gospodarczego.

Żeby doszło do zawarcia umowy handlowej , wystarczy, że obie strony wyrażą chęć jej zawarcia. W związku z tym umowa handlowa zawarta ustnie będzie ważna. Warto jednak przygotować ją w formie pisemnej. Wszystko dlatego, że w razie ewentualnych nieporozumień będzie można łatwo udowodnić, co takiego ustalono. W takiej sytuacji każdy zapis będzie miał znaczenie. Szczególnie jeśli spór rozstrzygany będzie przez sąd.

Umowa handlowa – elementy

Poprawnie przygotowana umowa handlowa powinna mieć kilka elementów. Są to przede wszystkim strony umowy. Muszą być bardzo jasno określone. Mogą być nazwane w sposób dowolny. Ważne, by oznaczać je jednorodnie w całym kontrakcie. Im dokładniej określimy strony takiej umowy, tym lepiej. Musimy też wpisać przedmiot umowy. Jest to istota danego kontraktu. Bardzo często kontrakt taki opisuje bardzo dokładnie produkty, zaprezentowane w* ofercie handlowej*.

Umowa handlowa musi też zawierać obowiązki stron umowy. Zapisy takie określają powinności stron, ich prawa i obowiązki. Trzeba je opisać maksymalnie przejrzyście i jasno, tak by żadna ze stron nie miała wątpliwości, jakie ma uprawnienia i obowiązki. Istotnym elementem umowy handlowej jest też sposób rozliczenia i płatności. Zwykle jest to najbardziej istotny element umowy. Określa się w niej bowiem wartość dobra, które jest przedmiotem danej umowy, a także sposób i termin zapłaty. Warto zawrzeć zapis dotyczący konsekwencji nieterminowego wykonania umowy. Może to być związane z koniecznością zapłaty odsetek albo uregulowania kary umownej ,jeśli nie wywiązaliśmy się z umowy. W umowie handlowej można wpisać również informację o udzielonym kredycie kupieckim, który daje sprzedawca produktów. Można też zawrzeć informację o tym, że kontrahent będzie poinformowany o każdej zmianie cen produktów.

Umowa handlowa powinna też zawierać postanowienia końcowe. Tutaj najczęściej zapisujemy, że każda zmiana musi mieć formę pisemną. W przeciwnym razie zmiana nie będzie wiążąca.

W tym akapicie wpisujemy też informację o właściwym sądzie, który będzie rozstrzygał spory, między stronami. Koniecznie trzeba też wpisać warunki, jakie muszą być spełnione, by można było wypowiedzieć umowę przez każdą ze stron. Jeśli umowa handlowa zostanie poprawnie przygotowana, pozwoli to skutecznie dochodzić praw w sytuacji, gdy jedna ze stronie nie wywiązuje się z obowiązków lub gdy usługa nie jest poprawnie wykonywana. Umowa handlowa może zawierać też zapis o udzieleniu wyłączności na sprzedaż konkretnego produktu lub usługi przez określony czas lub na konkretnym terytorium.

msp
poradnik seo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)