budowa zjazdu

Arkadiusz27a / 2009-07-15 17:49
Mam mały problem z dziedziny wyjazdu z posesji. Dnia 9.06.2009 Urząd Miasta wydał mi wararunki zabudowy domu wraz ze zjazdem z ulicy na posesje. W trakcie postepowania projekt decyzji został uzgodniony z Miejskim Zarządem Dróg jako włascicielem. Kiedy po tygodniu od otrzymania warunków zabudowy poszedłem do MZD o ustalenie warunków budowy zjazdu dostałem odpowiedz odmowna. W uzasadnieniu napisali ze zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1990 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1990r poz. 430.) nastepuje: W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego okresla sie astepujace warunki połączenia dróg, dopuszczalne odstępy miedzy węzłami lub skrzyżowaniami oraz warunki stosowania zjazdów, przy czym przez odstęp miedzy wezłami lub skrzyzowaniami rozumie sie odleglość miedzy punktami przecięć osi dróg na sasiednich na sasiednich wezłach lub skrzyżowaniach droga klasy G ( a z taką tu mamy doczynienia)powinna mieć powiazania z drogami nie niższymi niż klasa L a odstępy powinny być w terenie zabudowanym nie mniejsze niz 500 m; a dopuszcza sie nie mniej niz 400., przy czym na drodze klasy G nalezy ograniczyc liczbe i czesc zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych drog. Po czym Miejski Dróg wskazuj abym wykorzystał istniejaca droge zbiorcza która jest tylko na mapie a w rzeczywistości nie istnieje nawet jako gruntowa. Uwazam ze budowa takiej drogi powinna być wykonana przez MZD.Do czasu jej budowy powinienem moc korzystac z ustalonego zjazu. Planuje odwołać się od tej decyzji bo przeciez 2 miesiące temu ktoś z tego samego organu wydał decyzje pozytywna. Czy ktos moze mial podobny problem. Na jakiej podstawie prawnej oprzec odwołanie?

Najnowsze wpisy