Forum Forum prawnePracy

Czy odprawa mi się należy?

Czy odprawa mi się należy?

zofiakubacka1 / 2009-02-06 11:14
W jednym zakładzie przepracowałam 32 lata. Z dniem 6.10.2006 r. zakł.rozwiązał ze mną umowę bez wypowiedzenia. Podstawa rozwiązania umowy - art.53$ 1 pkt.1 lit.b k.p.,art. 52$1 k.p.
16.10.2006 r. przeszłam na rentę chorobową.Zakład odmówił wypłaty odprawy.Czy odprawa należy mi się?
Wyświetlaj:
A.T.A / 85.222.40.* / 2009-02-07 17:51
Może Pani też zwrócić się do ZUS , jeśli ma Pani na dzień 31.12.2008 wiek do uzyskania emerytury do zmiany z renty na emeryturę, ktora jest zwykle korzystniejsza od renty!!!! ZUS ponownie przeliczy Pani świadczenia na emerytalne. To opłaca się!!!!!Proszę to zrobić jak najszybciej!!!!!!
A.T.A / 85.222.40.* / 2009-02-07 17:46
Te artykuły co Pani powołuje jeden przeczy drugiemu!!!!! Art 53 k.p. to oznacza rozwiazanie z przyczyn niezawinionych przez pracownika, zwykle następuje po wykorzystaniu limitu dni na zasiłku chorobowym, ale art. 52 k.p. to oznacza karne zwolnienie.
Jeśli tak jak Pani napisała to jest to nieprawidłowe i jest podstawą do złożenia wniosku- pozwu do Sądu Pracy o sprostowanie tego świadectwa pracy, uzasadniając że nastapiła ta sprzeczność i w powołanie się na art, 52 k.p. oznacza dla Pani złośliwe powołanie sie na niego, by Pani nie mogła dostać odprawy rentowej.
Termin roszczenia przedawnia się po upływie 3 lat, dlatego nalezy szybko zgłosić się z roszczeniem łączynym tj sprostownia świadectwa pracy i wypłaty odprawy rentowej z mocy art. 92 k.p.Należy to złożyć do Sądu Pracy wg miejsca swojego zamieszkania.Nalezy w pozwie podać kwotę roszczenia tj jednomiesięcznego wynagrodznia takiego jak do wypłaty ekwiwalentu za urlop.
Zyczę powodzenia w dochodzeniu roszczeń!!!!!
kozyk / 77.115.56.* / 2009-02-06 21:00
Należy się tylko dla pracowników budżetówki, górników i stoczniowców to ostatnie bastiony zgnilizny PRLu a reszta narodu jest bez znaczenia! Jak widać w państwie są równi i równiejsi !!!
jajcarz / 83.6.17.* / 2009-02-06 15:46
nie i koniec

Najnowsze wpisy