Forum Forum prawnePracy

czy przysługuje zwrot kosztów dojazdu na badanie przez biegłego sądowego

czy przysługuje zwrot kosztów dojazdu na badanie przez biegłego sądowego

skomentuj
skolowana / 83.1.90.* / 2013-06-25 12:04
czy są jakieś ogólnie obowiązujące przepisy, na podst. których można się domagać zwrotu kosztów za dojazd na badanie biegłego sadowego? bo pytając się w sądzie pracy usłyszałam, ze nie przysługuje coś takiego?
Wyświetlaj:
wiwan / 2013-06-25 12:34
Jest. Z kpc i ustawy o kosztach sądowych.

Tu cytat z pewnego orzeczenia Sądu apelacyjnego w Szczecinie - Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ( Sygn. akt III AUa 350/11 ), przywołujący te regulacje.

"Zgodnie z art. 96 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona wnosząca odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych. Przepis art. 2 ust. l w/w ustawy stanowi, że koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki (art. 5 ust. 1). Koszt dojazdu strony do sądu i na badanie lekarskie jest więc wydatkiem, związanym z nakazanym stawiennictwem w sądzie, który podlega zwrotowi. Z treści art. 91 oraz 85 ww. ustawy wynika, że stronie należności przyznaje się w wysokości przewidzianej dla świadków oraz że świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu..."

W dalszej części orzeczenia o tym, jak ustalić kwotę zwrotu.
skolowana / 83.1.90.* / 2013-06-25 13:13
czyli trzeba wnioskować na piśmie do właściwego sądu... w jakim terminie? przed badaniem przez biegłego czy po badaniu?
wiwan / 2013-06-25 13:31
Oczywiście zwrot przysługuje, jeśli nie będzie Pani stroną przegraną. Przegrywającym sprawę jest powód, którego żądanie nie zostało uwzględnione, lub pozwany, którego obrona okazała się nieskuteczna.

wniosek- do zamknięcia rozprawy- czyli wraz z pozwem, albo w trakcie procesu.

Tu więcej:

http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/dzial-i-zwrot-kosztow-procesu

i w artykule:

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/postepowanie-przed-sadem/zwolnienie-od-obowiazku-ponoszenia-kosztow-sadowych.html
skomentuj

Najnowsze wpisy