Forum Forum emerytalneInne

dodatkowy zasiłek, świadczenie dla emeryta

dodatkowy zasiłek, świadczenie dla emeryta

skomentuj
sungam / 2010-11-16 16:48
Bardzo proszę o informację czy jest możliwe otrzymanie jakiegoś świadczenia (pieniężnego) od państwa dla emeryta mającego 70 lat, będącego po zawale aczkolwiek wciąż w miarę sprawnego i samodzielnego.
Czy można w tej sytuacji ze względu na stan zdrowia wnosić do ... Zus, Mops,.... o jakieś świadczenie, zasiłek itd.
Emeryt nie ma żadnej grupy inwalidzkiej. Ma problemy z ciśnieniem, ma słabe serce, problemy z dłuższym chodzeniem.
Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
wiwan / 2010-11-17 18:52
1. ZUS- jeśli wzmiankowany emeryt nie należy do grupy emerytów "specjalnych" tzn. kombatantów, tajnych nauczycieli, żołnierzy-górników, deportowanych i pracujących przymusowo, byłych kolejarzy lub górników- może liczyć jedynie na 'dodatek pielęgnacyjny'. Warunkiem przyznania jest uznanie przez orzecznika go za całkowicie niezdolnego do samodzielnej egzystencji ( co teraz nie ma miejsca, ale może się jeszcze zdarzyć) lub osiągnięcie wieku 75 lat. W tym drugim przypadku dzieje się to z urzędu.
2. MOPS/GOPS- podobnie jak w ZUS dopiero w wieku 75 należy się 'zasiłek pielęgnacyjny'. Otrzymanie go wcześniej wymaga "znacznego stopnia niepełnosprawności" ( Powiatowe centrum orzekania o niepełnosprawności ).

Tak więc z powodu stanu zdrowia ewentualnie ta druga możliwość. Poza tym ze względów materialno-bytowych dodatek mieszkaniowy i zasiłki (celowy, stały, okresowy). Te ostatnie tylko dla naprawdę ubogich- kryterium dochodowe to 477 zł/mc.
skomentuj

Najnowsze wpisy