Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja z PUP, a zabezpieczenie majątkowe

Dotacja z PUP, a zabezpieczenie majątkowe

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-08-26 11:41
Czy można pozyskać z urzędu pracy mając statut bezrobotnego z prawem do zasiłku środki finansowe? Jeżeli tak to w jakiej ilości i maksymalnie ile? Jakie trzeba mieć zabezpieczenia majątkowe?
kpoplawska / 2008-08-26 11:43 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z urzędów pracy mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne (wymagany czas bycia osobą bezrobotną zależy od wymogów formalnych w urzędzie pracy, w niektórych w zasadzie można się zarejestrować i w niedługim okresie czasu złożyć wniosek o dotację).

Procedura ubiegania się o środki wygląda następująco: należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy oraz wypełnić wniosek z krótkim kosztorysem. Następnie wniosek jest rozpatrywany pod względem formalnym i merytorycznym. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, aktualnie jest to kwota ok. 15 tys. zł. Środki mogą być przeznaczone bezrobotnym:
•zamierzającym prowadzić działalność gosp. na terenie RP
•zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy

Formą zabezpieczenia ewentualnego zwrotu ww. środków jest: akt notarialny, powinien być on zawarty na podstawie umowy i złożony w terminie do 14. dni od dnia podpisania umowy, w którym bezrobotny wraz ze współmałżonkiem poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., podpisany przez bezrobotnego i współmałżonka (posiadającego stałe udokumentowane źródło dochodów wynoszące co najmniej przeciętne wynagrodzenie), obejmujący okres od dnia podpisania umowy do 3 lat od dnia wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku bezrobotnych, nie posiadających stałego adresu zameldowania formą zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanych środków, jest poręczenie majątkowe dokonane przez dwóch poręczycieli posiadających stałe udokumentowane źródło dochodów wynoszące dla każdego z nich co najmniej przeciętne wynagrodzenie, wraz z aktem notarialnym, zawartym w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, w którym bezrobotny i współmałżonek oraz poręczyciele wraz ze współmałżonkami poddali się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., podpisanym przez bezrobotnego i współmałżonka oraz poręczycieli i ich współmałżonków obejmujący okres od dnia podpisania umowy do 3 lat od dnia wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej. Koszty związane z zabezpieczeniem ewentualnego zwrotu przyznanych środków pokrywa bezrobotny.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy