Forum Forum prawnePracy

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

maklife / 2007-09-03 13:56
Czy osoba której czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły może na wicedyrektora powołać poprzedniego dyrektora szkoły?
maklife / 2007-09-03 17:18
Burmistrz sprzeciwił się nominacji poprzedniego dyrektora i powołał wicedyrektora na p.o.
Pełniący obowiązki mianował obecnie poprzedniego na wicedyrektora.

Najnowsze wpisy