Forum Forum podatkoweInterpretacje

Dyspozycja na wypadek smierci.

Dyspozycja na wypadek smierci.

Konkon / 87.205.36.* / 2009-11-10 12:11
Witam.
Czy pieniadze z ROR-u otrzymane z banku po zmarłej mamie trzeba zgłaszać do
US w celu zwolnienia z podatku od spadków ?
Wyświetlaj:
belladonna / 2009-11-11 10:16 / Tysiącznik profesjonalny
Dobre pytanie, bo w sumie ja też kiedyś mogę stanąć przed takim dylematem (oby jak najpóźniej). Domyślam się, że mama kiedy żyła podpisała taką dyspozycję, że po jej śmierci wskazana osoba (córka, czy syn) może zamknąć konto i pobrać wszystkie środki.
Zastanawiam się co oznacza w ustawie od spadków i darowizn "polecenie darczyńcy"... ok, na pewno takim poleceniem jest wskazanie konkretnej osoby jak np przekazuje się 1% OPP ze wskazaniem, ale... czy poleceniem darczyńcy będzie też ta dyspozycja zmarłego rodzica, który takie polecenie podpisał za życia?
Czytając art. 4a ustawy. Cyt:
"Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym".

dlatego ja bym dążyła do tego, aby bank mojego rodzica przelał mi te pieniądze na moje konto (tak na wszelki wypadek), jeśli środki przekroczą kwotę 9 637 zł (do tej kwoty jest zwolnienie z podatku bez zgłaszania pod warunkiem, że w okresie pięcioletnim to jest 1 darowizna od danej osoby)... bo potem deklarację ZD-Z2 należy złożyć do 6 miesięcy, a przy przelewie na konto jest zachowany wymóg tego zacytowanego artykułu.
Czy mój tok myślenia jest prawidłowy dopytam. Bo pytanie jest takie, czy to będzie polecenie darczyńcy (tym samym darowizna), czy jednak spadek :-))
belladonna / 2009-11-11 13:21 / Tysiącznik profesjonalny
Wkradł mi się błąd... SD-Z2 miało być :)
belladonna / 2009-11-26 16:45 / Tysiącznik profesjonalny
Zasięgnęłam "języka"... wygląda to tak:
osoba pobiera gotówkę, a bank zgłasza w US ten fakt. Osoba pobierająca powinna wystąpić do banku o zaswiadczenie, że ta gotówka ma związek z dyspozycją na wypadek śmierci. Jest to swego rodzaju spadek, ale nie wymagający postanowienia z sądu. Z takim zaświadczeniem do 6 miesięcy zgłaszamy się do US celem złożenia SD-Z2, aby skorzystać ze zwolnienia jeśli kwota przekracza tę zwolniona z podatku (tam w SD-Z2 zaznacza się bodajże 12) :-))

Najnowsze wpisy