Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Działalność w formie Sp. z o.o. lub Sp.c.

Działalność w formie Sp. z o.o. lub Sp.c.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-09-27 18:41
Mam pytanie czy jak chce założyć firmę razem z kolegą to musi to być spółka czy mogę otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą ? Będzie to działalność na początku raczej niedużych rozmiarów.
Proszę o pomoc Krystian
kpoplawska / 2010-09-27 18:45 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Osoba fizyczna zastanawiająca się nad rejestracją działalności gospodarczej jednoosobowej może to wykonać jedynie we własnym zakresie, dlatego założenie firmy w takiej formie przez dwie osoby jest bezwzględnie wykluczone.

W Pana przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie Spółki Cywilnej lub z o.o.
Jeśli zależy Panu na zmniejszeniu ryzyka to dobrym pomysłem jest założenie Spółki z o.o. Sp. z o.o. może być dobrym rozwiązaniem dla osoby, która chce prowadzić przedsiębiorstwo o znacznym rozmiarze. Spółka z o.o. wymaga zaangażowania środków w postaci kapitału zakładowego. Forma prawna spółki opiera się na koncepcji zaangażowania kapitałowego wspólników i ich odpowiedzialności ograniczonej do wkładu w majątek spółki.

Wybór formy prawnej prowadzonej działalności w dużej mierze więc związany jest z ograniczeniem ryzyka przedsiębiorcy. Jednocześnie koszty prowadzenia Sp. z o.o. są wyższe. Sama rejestracja Spółki z o.o. to koszt ok. 3 000 zł (opłaty notarialne i sądowe głównie). Kapitał założycielski nie może być niższy niż 5000,00 zł.

Forma Spółki Cywilnej jest skierowana dla osób fizycznych chcących prowadzić działalności gospodarczą w mniejszym rozmiarze. Założycielami mogą zostać minimalnie dwie osoby działające na oddzielnych wpisach do ewidencji. W pierwszej kolejności należy podpisać umowę spółki, następnie każdy wspólnik składa wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Koszt założenia jest dużo niższy niż Sp. z o.o. i wynosi ok. 350 zł (opłaty skarbowe). Spółka Cywilna nie posiada osobowości prawnej w związku z tym nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną. Także wspólnicy, nie spółka, prowadzą ewentualne przedsiębiorstwo, które podlega rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie zarówno majątkiem spółki, jak i majątkiem indywidualnym.

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej należy dokładnie oszacować i przeanalizować konkretną sytuację. Pod uwagę należy wziąć różne aspekty wykonywania przyszłej działalności. Od tego będzie zależeć wybór opodatkowania oraz ponoszone koszty.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy