Forum Polityka, aktualnościKraj

Europa dziękuje Polsce za Traktat

Europa dziękuje Polsce za Traktat

Money.pl / 2009-10-11 09:36
Komentarze do wiadomości: Europa dziękuje Polsce za Traktat.
Wyświetlaj:
gabi xxl / 89.108.247.* / 2009-10-11 23:30
TAK MIAŁO BYĆ I JEST !!!
Po okrągłym stole, do dnia dzisiejszego z drobnymi wahnięciami całe życie polityczne i biznesu w Polsce jako sterowane tajnymi służbami (czyli niejawnie) odsiało i wykluczyło (np. za pomocą mediów kształtujących tzw. opinię społeczną) wszystkich porządnych ludzi spoza układu, myślących kategoriami dobra wspólnego i chcących silnej i zasobnej Polski. Ale Polska nie miała być silna i zasobna. Było by to sprzeczne z np. aspiracjami, dążeniami i interesami niemieckimi. Czyli także pośrednio całej UE. Dlatego w całej naszej transformacji ustrojowo-gospodarczej od 20-tu lat, wsparcie polityczne, medialne i gospodarcze praktycznie z całej UE, otrzymali ludzie (i ugrupowania polityczno-biznesowe), którzy gwarantowali doprowadzenie Polski do stanu jaki obecnie mamy. Tak miało być i tak się stało !!! Oto cała tajemnica. Tragedią jest, że tak wielu Polaków daje się wodzić do dnia dzisiejszego za nos, nawet nie próbując zrozumieć swojej obecnej sytuacji i szukając jej przyczyn tam gdzie tego sobie zażyczą obecni właściciele resztek Polski.
sprzedany / 188.33.170.* / 2009-10-11 19:43
ZDRADA RACJI STANU POLSKI. KIM JEST LECH KACZYŃSKI ?
Bardzo charakterystyczne, że w okolicznościach wewnętrznych niepokojów związanych z aferami najpierw „hazardową”, a później „afery stoczniowej” ujawnionej w dniu podpisania traktatu lizbońskiego przez Lecha Kaczyńskiego, dokonało się zrzeczenie władzy Rzeczypospolitej i jej prerogatyw na rzecz utopijnych mrzonek państwa europejskiego z REALNĄ NIEMIECKĄ DOMINACJĄ. To jest klasyczny przykład absorbowania uwagi (odwracania uwagi) Polaków dla przykrycia najważniejszego i jednocześnie najhaniebniejszego wydarzenia dla bytu państwowego Polski. Okazuje się, że im większa niegodziwość, tym proporcjonalnie cena jej wprowadzenia nie zna granic. Po raz kolejny okazuje się, że cel uświęca środki. Obecna zdrada Polskiej Racji Stanu przez Lecha Kaczyńskiego w kontekście towarzyszących jej wydarzeń, każe się zastanowić nad okolicznościami dojścia do władzy poprzedniego rządu utworzonego przez Jarosława Kaczyńskiego i sposobu jego rozwiązania oraz rozwiązania poprzedniej kadencji sejmu. To wtedy właśnie doszło do wykluczenia z życia politycznego ludzi, którzy stanowili potencjalne zagrożenie dla realizacji ideologicznej wizji utworzenia scentralizowanego państwa europejskiego łącznie z ich zagrożeniem dla abdykacji, już nie naszego i już byłego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Bowiem w obecnej sytuacji stał się on jedynie naczelnym administratorem i zarządcą euroregionu, będącego kiedyś państwem polskim. Zarządcą wsłuchanym nie w głos swego narodu, ale w realny głos poleceń swoich zwierzchników w Brukseli zdominowanej przez niemieckie aspiracje i dążenia. Obecne haniebne i zdradzieckie wydarzenie pozwala z dużą jasnością zrozumieć zachowania, zarówno PiS jak też Lecha Kaczyńskiego w różnych ich decyzjach i głosowaniach, co jak się okazuje, miało na celu jedynie zwodzenie Polaków w ich pragnieniu wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski. Panie Kaczyński, może pan być pewien, że historia nazwie pana po imieniu jako zdrajcę Polski.
M-18 / 62.87.244.* / 2009-10-11 13:46
to byli Irlandczycy (powiedzieli NIE) i ... Niemcy (dopiero miesiąc temu Trybunał Konstutucyjny Niemiec powiedział o zgodnosci traktatu z niemiecką konstutucją). A gęgacze p... od miesięcy, że tp P{olska coś wstrzymuje! I drugie - zarówno Irlandia jak i Niemcy doprecyzowali traktat "pod siebie" a nasz służalczy Sejm zaakceptował wszystko co UE mu wcisnęła!
mat3422 / 91.193.208.* / 2009-10-11 18:51
Jesteś pewien, że nic nie negocjowaliśmy , czy tak po prostu chlapnąłeś?

- Rokowania nad traktatem toczyły się przede wszystkim w pierwszej połowie 2007 roku. Toczyły się szybko, skutecznie, ale w atmosferze pewnego napięcia, sporów i dyskusji - mówił prezydent.

- W ramach tych negocjacji udało się Polsce odnieść bardzo wiele sukcesów. W 13 z 14 postulatów odnieśliśmy znaczący sukces.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/375765_Traktat_ratyfikowany.html

Sprawdź, może jednak tych negocjacji nie było i nas oszukują?
djey / 78.16.149.* / 2009-10-11 13:22
Europa to kontynent na ziemi i jeden z ksiezycow ukladu slonecznego jak jedna z tych rzeczy moze dziekowac? masakra
mrówka123 / 83.28.99.* / 2009-10-11 09:58
A czy Polacy dziękują europejczykom za traktat?
JurekE / 2009-10-11 09:36
znalezione w internecie..

"Prezydent Lech Kaczyński nie dopełnił w sprawie Traktatu z Lizbony obowiązku bycia strażnikiem niepodległości Państwa Polskiego. Traktat z Lizbony tworzy Federalne Państwo Europejskie

10 października 2009 jest dniem tragicznym. Jest on taki nie dlatego, że na przykład napadły na Polskę obce wojska. Jest tragiczny dlatego, że miało dziś miejsce wydarzenie o ogromnym negatywnym znaczeniu dla Polski (i szerzej: dla prawa narodu do życia w swym własnym państwie) a faktycznie negatywny charakter tego wydarzenia nie jest dostrzegany w zdecydowanej większości mediów (choć oczywiście stwierdzenie to nie dotyczy wszystkich środków masowego przekazu, chlubne wyjątki istnieją).
(...)
Polska nie umrze, dopóki żyją Polacy !

Czy to znaczy, że nie ma już nadziei, że wszystko stracone ? Tak oczywiście myśleć nie wolno. Przywoływany tu już na początku Pan poseł Jan Łopuszański na spotkaniu w Kielcach w dniu 16 kwietnia 2008 roku pytany: co robić, wskazał, że odpowiedź na to pytanie tkwi w słowach naszego Hymnu Narodowego: ,,Jeszcze Polska nie zginęła, póki MY żyjemy !”


Sławomir Kłusek

Autor jest analitykiem giełdowym i pracownikiem Zespołu Analiz Rynkowych Departamentu Skarbu Gospodarczego Banku Wielkopolski, od grudnia 1997 roku do maja 2008 roku był komentatorem giełdowym ,,Rzeczpospolitej”. Od stycznia 2002 roku do marca 2009 roku był komentatorem Gazety Giełdy ,,Parkiet”. Poglądy przedstawione w niniejszym opracowaniu wyrażają osobiste stanowisko autora tekstu. Jednocześnie autor wyraża głębokie przekonanie, że w instytucjach finansowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracuje więcej osób podobnie myślących i im właśnie dedykowany jest ten tekst: w podziękowaniu za to, że są i dla zachęty."

http://www.ibs.edu.pl/content/view/2780/106/
hbh / 94.194.176.* / 2009-10-11 23:15
BUAHAHAHAHAHHAA xD

JurekE, a jakie jest TWOJE zdanie? xD
JurekE / 2009-10-11 23:41
z czego się smiejesz BYDLAKU niegodny miana Polaka ?

---------------------------------------------------------------------

Projekt Niepodległej Polski

W obecnej sytuacji Polska pozostaje pod rządami zdrajców, którzy poddali Polskę, w kluczowych sprawach, rządom obcym. Zdrajcy wmawiają wszystkim, że wszystko jest w porządku, że Polska utrzymała suwerenność, podczas gdy 80% nowych ustaw tworzonych jest w Brukseli przez organy nie przewidziane w Konstytucji RP, organy złożone z ludzi, którzy w przygniatającej większości nie byli wybierani przez Polaków i dla których działanie dla dobra Polski i Polaków, z oczywistych względów, nie jest najwyższym nakazem. Wyroki ETS, też nie przewidzianego przez Konstytucję, stoją ponad wyrokami naszych sądów, a wykładnia ETS jest taka, że prawo unijne jest ponad naszą Konstytucją, co zdrajcy oczywiście dokładnie przemilczają.

W tej sytuacji powinni się zebrać najbardziej szlachetni, uczciwi i posiadający największy autorytet w narodzie Polacy - patrioci, którzy nie godzą się na poddawanie Polski obcym rządom i powinni utworzyć rząd Niepodległej Polski.

Ci Polacy powinni wybrać Prezydenta Niepodległej Polski stojącego na czele rządu, którego pierwszym zadaniem będzie jak najszybsze pozamykanie zdrajców, którzy sponiewierali Konstytucję, połamali przysięgi i poddali Polskę obcym. Polacy powinni zorganizować Radę Państwa jako tymczasową władzę prawodawczą (do czasu wyborów do Sejmu i Senatu) i nowy Sąd Najwyższy.

Janusz Baczyński - dziennikarz

http://www.prawica.net/taxonomy/term/87

Najnowsze wpisy