Forum Forum emerytalneInne

IKE - oszczędzanie na emeryturę z ulgą podatkową

IKE - oszczędzanie na emeryturę z ulgą podatkową

skomentuj
Wyświetlaj:
ted / .* / 2004-04-18 10:08
Kolejne wyłudzanie pieniędzy z naszych kieszeni.Kolejny poroniony pomysł, juz tyle razy nabijano nas w butelkę ,że kto chce niech się daje znowu nabijać. Będąc od wielu lat ubezpieczonym na życie i dożycie (słynny III filar),oraz pracując jako agent OFE pamiętam zasady na jakich miało to działać a na jakich działa ,uważam tak jak napisałem na wstępie. Jestem głęboko zaniepokojony nowym pomysłem i zniechęcony do wszelkich nowych form wyciągania pieniędzy.A to w myśl hasła"Polak potrafi"--okraść drugiego Polaka.
Jujel / .* / 2004-04-21 11:12
Dlaczego sądzisz że to Polak wciąż nabija innego Polaka w butelkę? To będzie kolejna kasa do skoku i zabrania co się jeszcze da i to "farbowane" lisy, spolegliwe własnym interesom i Unijnym Dyrektywom, dbają przy tej nowej okazji jedynie o swoją własna kieszeń a nie o durnych polaczków, do których ja sie nie zaliczam.
ted / .* / 2004-04-18 10:07
Kolejne wyłudzanie pieniędzy z naszych kieszeni.Kolejny poroniony pomysł, juz tyle razy nabijano nas w butelkę ,że kto chce niech się daje znowu nabijać. Będąc od wielu lat ubezpieczonym na życie i dożycie (słynny III filar),oraz pracując jako agent OFE pamiętam zasady na jakich miało to działać a na jakich działa ,uważam tak jak napisałem na wstępie. Jestem głęboko zaniepokojony nowym pomysłem i zniechęcony do wszelkich nowych form wyciągania pieniędzy.A to w myśl hasła"Polak potrafi"--okraść drugiego Polaka.
sigma / .* / 2004-04-17 23:10
Wiesz może jak uciec z tychPLANÓW S Oszcz. be\z zbędnych strat ?
Tomasz Mateja / .* / 2004-04-19 19:45
Na dzień dzisiejszy nie da się uciec bez strat z wielu Planów Systematycznego Oszczędzania w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. (Są Plany, w których jeśli klient oszczędza od co najmniej 5 lat, to raz nadana zniżka w opłacie manipulacyjnej od jednostek typu A obowiązuje cały czas, choć klient ma prawo dowolnie już nabywać, jak i umarzać jednostki uczestnictwa - nie obowiązują go już roczne limity wpłat - w tym przypadku nie ma mowy o stratach z wycofania środków).W tych Planach, w których wycofanie się obecnie wiąże się z opłatami, sądzę, że same TFI powinny zaproponować zwolnienie z pobierania opłat od wcześniejszego wycofania środków dla klientów Planów (o ile skorzystają oni z oferty IKE tego samego Towarzystwa). Mam tu na myśli nie pobieranie opłat za przyznane wcześniej zniżki w opłatach manipulacyjnych lub brak opłat za umorzenie jednostek typu B. Takie postępowanie TFI byłoby fair wobec swoich klientów. Myślę, iż Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie z Funduszami Kapitałowymi również powinny tak postąpić. Życie pokaże jak będzie. Boję się, że wystrzygą nas jak owce (ile tylko się da). Ale niech pamiętają, że raz zrażony klient już nigdy nie kupi produktu tego TFI i również rozpowie to co najmniej dziesięciu znajomym, wówczas straty TFI z braku opłat za zarządzanie pójdą w dziesiątki tysięcy złotych (a należy pamiętać, że zrazili tylko jednego klienta!). Niech TFI się dobrze nad tym zastanowią.Ja obecnie wstrzymałem swoje wpłaty do PSO (nie mam limitów rocznych wpłat) i nie będę teraz wycofywał środków. Poczekam co najmniej do końca roku kalendarzowego z podjęciem decyzji o wyborze IKE. Trzeba pozostawić trochę czasu, aby TFI zaprezentowały swoją ofertę i wybrać jak najatrakcyjniejszą dla siebie propozycję. Osobom, które są zobligowane do wnoszenia wpłat, (by w ciągu roku wpłacić określoną kwotę) najlepszym rozwiązaniem pozostaje jedynie dotrzymywanie swoich zobowiązań. W przyszłym roku zorientują się w sytuacji na rynku, prześledzą propozycje i wybiorą coś dla siebie.
sigma / .* / 2004-04-17 23:08
Tomasz , napracowałeś się trochę !Brawo za komentarz .
Tomasz Mateja / .* / 2004-04-17 13:21
Drodzy Internauci!Nie jestem specjalistą ale chciałbym wyjaśnić kilka pojęć dot. IKE. Opieram się na przeczytanych informacjach w prasie i internecie. Otóż:1. Jest to w końcu III Filar, na którego tak długo czekamy.2. Nie ma żadnych odliczeń od podatku tylko zwolnienie z ich pobierania. Dlatego żadnych kłopotów z PIT-ami. Ile np. fundusz inwestycyjny wypracuje jest TWOJE.3. Jest to nowy produkt i nie można przekształcić np. obecnie obowiązujące plany emerytalne lub systematycznego oszczędzania. Trzeba podpisać nową umowę i rozpocząć oszczędzanie od nowa. (Rząd RP zabezpieczył się w ten sposób żeby zbytnio nie "stracić" pieniędzy na dochodach budżetu państwa z opodatkowania dochodów kapitałowych od osób fizycznych. Tego samego dotyczy górna granica wpłat na IKE oraz by zbyt bogaci za bardzo na tym nie skorzystali; również tego dotyczy to, że można mieć tylko jedno konto IKE).4. Wszelkie propozycje przerzucenia środków z OFE na IKE proponowane na forum są niedorzeczne.I Filar - ZUSII Filar - OFEIII Filar - IKEI i II Filar - wpłaty ze środków odliczonych z dochodów podlegających opodatkowaniu; wypłaty w przyszłości opodatkowane;III Filar - wpłaty ze środków wcześniej opodatkowanych; wypłaty zwolnione z opodatkowania.5. Dla osób obecnie posiadających Plany Systematycznego Oszczędzania na emeryturę pozostanie tylko jedna możliwość - powolnego wycofania środków z tych planów i wpłacenia ich na IKE (do górnego limitu, by wykorzystać swoje przywileje maksymalnie). Trzeba jednak będzie ponieść wszystkie konsekwencje rezygnacji z wcześniej zawartych umów m.in. dodatkowych prowizji za wcześniejsze wycofanie środków z funduszy inwestycyjnych. Można oczywiście pozostawić te środki na rejestrach tak jak jest teraz, ale czy mając na widoku lepszą, bo nieopodatkowaną inwestycję warto?6. Nie należy się również przejmować opiniami poddającymi słuszność oszczędzania w IKE porównując ten produkt do strat jakie ponieśli obywatele oszczędzając na książeczkach mieszkaniowych lat temu parę. Wtedy to były czasy gospodarki całkowicie sterowanej przez Rząd i gdy to w końcu się załamało (czasy hiperinflacji) ludzie stracili mnóstwo pieniędzy. Obecnie mamy prawie gospodarkę rynkową i taka sytuacja nam nie grozi. A na swoją przyszłość trzeba bez wątpienia oszczędzać!Gorąco zachęcam do oszczędzania w III Filarze, uznając to za warunek konieczny.
Wiesław / .* / 2004-04-21 21:42
Do p. T. Mateja. Niech Pan rozwinie Pańską tezę dlaczego przerzucenie środków z OFE na IKE jest niedorzecznością .
Tomasz Mateja / .* / 2004-04-22 17:10
Panie Wiesławie!Pańska propozycja przerzucenia środków z OFE na IKE oparta była z pewnością TYLKO na możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania zysków kapitałowych. Ale proszę zwrócić uwagę, że reforma systemu emerytalnego w Polsce zakłada III Filary.I i II są obowiązkowe, a III dobrowolny. (Ma to ogromne znaczenie)Również ma znaczenie to, iż OFE działają na dość doprecyzowanej Ustawie, posiadają ograniczenia inwestycyjne, a co najważniejsze dla ich klientów gwarancje Skarbu Państwa (gdyby coś poszło nie tak).Natomiast na instytucje finansowe zarządzające środkami zgromadzonymi na IKE nie zostaną nałożone ograniczenia inwestycyjne. Oznacza to, że sami oszczędzający dokonując wyboru sposobu gromadzenia oszczędności, będą decydować o ryzyku inwestycyjnym. IKE nie będą posiadać żadnych gwarancji Skarbu Państwa.I na sam koniec: IKE będą mogły być prowadzone w otwartych funduszach inwestycyjnych. Tak jak obecnie działające fundusze inwestycyjne. Dlatego proszę przeczytać poniższy tekst z obowiązującej jeszcze Ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2002, nr 49, poz. 448).Art. 10. Towarzystwo i depozytariusz działają niezależnie i w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego. Art. 39. 1. Nabycie lub objęcie akcji towarzystwa w liczbie, która spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa, wymaga uprzedniej zgody Komisji, przy czym nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub posiadanie przez podmiot dominujący, a nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot dominujący uważa się za nabycie lub posiadanie przez podmiot zależny.Art. 51. 3. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz doprowadzanie do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu.4. Depozytariusz jest również obowiązany do występowania, w imieniu uczestników, z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.Art. 52. 1. Członkowie organów depozytariusza i jego pracownicy nie mogą być członkami władz towarzystwa. 2. Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym, którego aktywa rejestruje.A teraz proszę się zastanowić dlaczego w przypadku ING TFI S.A. bankiem depozytariuszem jest ING Bank Śląski S.A.; a PIONEER Pekao TFI S.A. bankiem depozytariuszem jest Bank Pekao S.A.? Czy artykuł 51 ust. 4 w tym przypadku będzie mógł sprawnie zadziałać (swój miałby występować przeciw swemu)? Czy tak silne powiązania kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami upewniają inwestorów o bezpieczeństwie powierzonych środków?Taki stan nie niesie tylko zagrożeń ale ma również duże pozytywy m.in. środki finansowe płatne za deponowanie aktywów pozostają w danej grupie kapitałowej i nie przechodzą do innej (obcej). Ma to odzwierciedlenie w wynikach klientów zarówno banku jak i funduszu. Ale czy tak powinno być?Podsumowując mam nadzieję, że dojdzie Pan do wniosku że lepiej jest podzielić swój kapitał na emeryturę przynajmniej tak jak będzie teraz na III Filary, bo gdyby coś poszło nie tak, to zgodnie ze starą zasadą nie wkładania wszystkich jaj do jednego koszyka, coś nam wtedy jeszcze pozostanie.
sigma / .* / 2004-04-15 23:56
do Siwucha : jak to gdzie ? Dochody kapitałowe są w tej chwili opodatkowane ryczałtowo . Masz kasę na koncie , bank dolicza ;) po pewnym czasie odsetki , ale pomniejszone o podatek . W IKE nie będzie odprowadzany podatek od odsetek narosłych przez te wszysttkie lata . A tak z drugiej beczki , to kiedyś zbierało się na wkład mieszkaniowy , wiesz ile kasy z tego do dzisiaj ludziom zostało ? Mieli pełne wkłady mieszkaniowe , a teraz dostają na jedno , góra dwa większe okna do domu . Myślę , że trzeba nieco uważać z tym nowym pomysłem !
siwuch / .* / 2004-04-15 21:50
Wszystko cacy. A kiedy te odliczenia od podatku. Na emeryturze??????
Wiesław / .* / 2004-04-15 20:12
Jestem za . Na dodatek proponuję aby można było pieniądze gromadzone w OFE przerzucić na takie konto. Niestety stawiam dolary przeciw orzechom ,że chłopcy z OFE przypilnują aby tak nie wolno było zrobić. W końcu muszą oni z czegoś żyć.
Mario / .* / 2004-04-16 21:03
Ci chłopcy z OFE wypracowali Tobie już 2 razy większy zysk niż miałbyś z tych składek w ZUSie.Powinieneś ich przeprosić!
mm / .* / 2004-04-16 21:38
To jakieś bzdury!!! Przeliczam swoje pieniądze w OFE i od 5 lat ciągle moje wpłaty są dużo większe niż aktualna wrtość zgromadzonych jednostek uczestnictwa. Nie ma tam żadnego zysku tylko koszty!!!
Artur / .* / 2004-04-20 16:56
Skoro OFE tak ostro kroi cię mm to może jusz czas zrezygnować i zmienić Fundusz. Wpłacona przez ciebie kasa jest twoja, zadbaj o to aby była odpowiednio pomnarzana. Na money są rankingi w których widać kto ile pobiera opłat wybierz ten który daje największe zyski i pobiera najniższe oplaty. Nie pozwul aby tylko na tobie zarabiali
jalboss / .* / 2004-04-19 14:16
Jeżeli twój kapitał w OFE jest niższy niż wpłaty to znaczy że twój fundusz robi cie w balona, nie zdziwiłbym sie gdyby to było AIG bo oni z tego słyną
skomentuj

Najnowsze wpisy