Forum Forum emerytalneOFE

kapitał początkowy - okresy obliczeniowe

kapitał początkowy - okresy obliczeniowe

skomentuj
nierolnik / 2012-07-05 16:35
Uprzejmie proszę o pomoc lub potwierdzenie należycie przyjętego przez ZUS okresu do ustalenia kapitału początkowego.

Moje okresy zatrudnienia:
19.02.1977 – 31.12.1980 - sładki w ZUS
01.01.1981-31.01.1991 – KRUS
01.01.1991-30.06.1996 - składki w ZUS
01.07.1996 i teraz - KRUS

W I decyzji rozpatrywano okres 1989-1998 i w tym uwzględniono okres 1991-1996 (tylko 6 lat), okres (4 lat) 1977-1980 został pominięty.
związku ze zmianą przepisów poprosiłem o ponowne przeliczenia, ZUS w decyzji stwierdził ,że wynik przeliczenia nie ulega zmianie.
Mam wątpliwości : niezaliczone lata składkowe należą do faktycznego okresu ubezpieczenia ( 10 lat opłacania składek w ZUS-e (dla mnie są one kolejnymi i wszystkimi latami opłacania w ZUS-e ) w przerwach opłacałem KRUS. Sytuacja wyjściowa jest podobna do osób pracujących w krajach UE a finał inny. Może ktoś pomoże mi rozwikłać problem , najchętniej w kierunku uwzględnienia moich kolejnych 10 lat.
Pozdrawiam
Wyświetlaj:
wiwan / 2012-07-05 22:17
Niestety dla Pana ZUS ma rację i właściwie sam Pan sobie odpowiedział- dlaczego- dlatego, że jest przepis mówiący o "omijaniu" lat bez ubezpieczenia ZUS przez pracujących za granicą- jest to art. 18 Ustawy emerytalnej, a nie ma takowego zapisu dotyczącego rolników/KRUS-owców.
Art. 17 z kolei czyni takie odstępstwo dla osób z minimalnymi stażami- np. mniej niż 5 lat dla 30-tolataka, a nowość w art. 174- ust. 3a- dla ubezpieczonego z przerwą na studia.
I zapis tego artykułu jest odstępstwem od zasady generalnej z art. 16 - "przyjmuje się lata
kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie...".


Innymi słowy- zapis art. 18 jest zapisem szczególnym względem art. 16.

A art. poświęcone Kapitałowi- 173 i 174 wprost do zasad z art. 15 do 18 odsyłają.
nierolnik. / 78.30.121.* / 2012-07-06 23:12
Dziękuję za jasną interpretację, wykluczyła mój zarzut (prywatny) wobec ZUS-u.Muszę szukać innego wroga i czekać a nowe zmiany przepisów.
skomentuj

Najnowsze wpisy