Karta podatkowa

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-10-28 15:12
Witam, chcę założyć własną firmę. Słyszałam, że można rozliczać się za pomocą
Karty podatkowej i że jest to wygodny i prosty sposób. Proszę o informację kto może tak się rozliczać, ile wynosi stawka podatku i jak wybrać tę formę.

Ola P.
jbem / 2008-10-28 15:13 / Jacek Bem, doradca klienta
Szanowna Pani,

Tylko wąska grupa podatników określona w ustawie (art. 23 i załączniki 1, 2, 3, 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) może korzystać z tej formy opodatkowania. Na takich warunkach mogą się rozliczać np. korepetytorzy udzielający lekcji na godziny czy osoby sprzedające domowe posiłki lub handlujące produktami spożywczymi.

Wysokość podatku za rok podatkowy jest ustalana z góry i nie zależy od faktycznie osiąganego przychodu. Podatnicy nie muszą prowadzić ksiąg oraz składać zeznania podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego są zobligowani do złożenia w urzędzie skarbowym - w terminie do 31 stycznia następnego roku - rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (PIT-16A). Jeżeli rozpoczynamy działalność powinniśmy przed jej faktycznym uruchomieniem wystąpić z wnioskiem na formularzu PIT-16 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli kontynuujemy działalność, mamy na to czas do 20 stycznia.W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Przejście na kartę podatkową jest możliwe tylko po otrzymaniu odpowiedniej decyzji z urzędu skarbowego- nie później niż 4 miesiące od złożenia wniosku, do tego czasu obowiązują przepisy ogólne(nowe firmy również). Mamy również prawo do rezygnacji z rozliczania się w formie karty podatkowej, ale musimy to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Urząd skarbowy ustala wysokość podatku w formie karty podatkowej w drodze decyzji z uwzględnieniem określonych w ww. ustawie stawek podatku. Kwota miesięcznej stawki podatku jest uzależniona od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz od liczby zatrudnionych przez podatnika pracowników.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy