KUP

graż / 94.251.168.* / 2011-03-06 16:45
W PIT-11 od jednego pracodawcy jest przychód ze stosunku pracy (poz.36)oraz z działalności wykonywanej osobiście (poz.56). K-ty uzyskania przychodów są tylko w przypadku działalności wykonywanej osobiście i wynoszą 314 zł. Czy przy rozliczeniu należy w koszty ze stosunku pracy wpisać 1335 zł?

Najnowsze wpisy