mały wywiad

dabor / 217.99.70.* / 2009-06-25 23:42
ciekawy wywiad przeprowadzony jeszcze przed wybuchem
kryzysu z pracownikiem Public Inf.Dep. FED-u :

"P: Panie Supinski, czy Federal Reserve System jest we władaniu mojego kraju?
Mr S.: Jesteśmy agenda rządową.
P: Nie o to pytam. Czy mój kraj ponosi koszta utrzymania tego systemu?
Mr S.: Jesteśmy agendą rządową, utworzoną przez Kongres.
P: Czy Federak Reserve stanowi przedsiębiorstwo?
MrS.:Tak.
P.: Czy rząd mojego państwa posiada akcje Federal Reserve?
Mr S.: Nie, udziałowcami są banki członkowskie.
P.: Czy owe banki są prywatnymi spółkami?
MrS.:Tak.
P.: Czy banknoty Federal Reserve Bank mają jakiekolwiek pokrycie?
Mr S.:Tak, jest nim majątek Federal Reserve, ale przede wszystkim uprawnienia Kongresu do nałożenia takiego czy innego podatku na obywateli.
P.: „Uprawnienie do inkasowania podatków", czy tak pan powiedział? I to właśnie stanowi pokrycie dla banków Federal Reserve?
MrS.:Tak.
P.: Jaka jest wartość całego majątku Federal Reserve?
Mr S.: San Francisco Bank posiada aktywa na sumę 36 miliardów dolarów.
P.: Co składa się na te aktywa?
Mr S.: Złoto, sam Federal Reserve Bank i gwarancje rządowe.
P.: Jaka wartość jednej uncji złota jest uwzględniana w księgowości Federal Reserve Bank?
Mr S.: Tej informacji nie posiadam, ale San Francisco Bank dysponuje złotem o wartości 1,6 miliarda dolarów
P.: Czy chce pan przez to powiedzieç, że Federal Reserve Bank w San Francisco posiada 1,6 miliarda dolarów w złocie, a saldo tego majątku stanowią gwarancje rządowe?
MrS.:Tak.
P.: Skąd Federal Reserve otrzymuje Federal Reserve Notes?
Mr S.: Banknoty są autoryzowane przez Departament Skarbu.
P.: Ile Federal Reserve płaci za Federal Reserve Notę o nominale 10 dolarów?
Mr S.: Od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu centów.
P.: Ile płaci się za banknot studolarowy ?
Mr S.: Tyle samo - od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu centów.
76
P.: Tylko 50 centów za 100 dolarów to ogromny zysk, czyż nie tak? MrS.: Zgadza się.
P.: Departament Skarbu otrzymuje więc od Federal Reserve 20 $ dolarów przy nominalnej wartości 1000 dolarów albo inaczej: nieco ponad dwa centy przy fakturze studolarowej, czy prawidłowo
rozumuję?
Mr S.: Chyba jest pan bliski prawdy. P.: Czy Federal Reserve nie wykorzystuje przypadkiem Federal Reserve Notes, których koszt wynosi
2 centy od sztuki, do odkupywania obligacji od rządu? Mr S.: Tak, ale to nie wszystko. P.: Czy taka jest jednak istota sprawy? Mr S.: Istota sprawy jest właśnie taka. P.: Ile Federal Reserve Notes jest w obiegu?
Mr S.: 263 miliardy dolarów, ale my możemy wskazaç tylko na niewielki procent banknotów. P.: Gdzie się podziały te „inne" banknoty? Mr S.: W materacach albo też zostały „pogrzebane", albo gdzieś za kulisami, tak jak brudne pieniądze z
przemytu narkotyków. P.: Skoro długi trzeba pokrywaç przy użyciu Federal Reserve Notes, czy tych, które są w obiegu,
wystarczy do spłacenia długów państwowych wynoszących 4 biliony dolarów? MrS.: Nie wiem. P.: Czy istniałaby matematyczna możliwość spłacenia tych 4 bilionów zadłużenia, gdyby rząd
federalny zebrał wszystkie banknoty będące w obiegu? MrS.: Nie. P.: Czy miałbym racje, mówiąc, że w takim razie za każdy dolar wpłacony do jednego z banków
członkowskich można by, przy odpowiedniej polityce zachowania rezerw, pożyczyć 8 dolarów? MrS.: Około 7 dolarów.
P.: Proszę mnie poprawiç, jeżeli się pomylę, ale chodzi tu chyba o 7 dolarów w takich banknotach rezerwy federalnej, które nigdy nie trafiły do obiegu. Wzięły się one z powietrza, skoro ani kredytów, ani owych dwóch centów z wartości nominalnej nigdy nie wypłacono. Inaczej mówiąc: Federal Reserve Notes, o które tu chodzi, nie istniały w rzeczywistości jako fizyczne pieniądze,
wydrukowane i wyemitowane, lecz stanowiły po prostu zapisy w księgach i były pożyczane z
odsetkami. Czy mam racje? MrS.: Tak.
P.: Czy właśnie dlatego w obiegu są tylko 263 miliardy dolarów w banknotach rezerwy federalnej? Mr S.: Jest to częściowe wyjaśnienie przyczyny. P.: Czy moja interpretacja jest właściwa: kiedy (w Boże Narodzenie 1913 roku) pojawiała się ustawa
o rezerwie federalnej, przeniosła ona prawo bicia monet, a wiec do udostępniania narodowi
pieniędzy, jak też prawo do regulowania obiegu i wartości, z Kongresu na PRYWATNĄ spółkę,
czy tak? I mój kraj WYPOŻYCZA SOBIE teraz to, co powinno by stanowiç nasze zasoby
pieniężne, z Banku Rezerwy Federalnej (PRYWANEJ spółki), z DOLICZENIEM odsetek.
Czy właściwie rozumuje? I ze względu na system monetarny naszego kraju te długi NIGDY
nie zostaną pewno spłacone? Mr S.: W zasadzie ma pan racje. P.: Jest w tym coś podejrzanego, nie uważa pan? Mr S.: Sorry, nie mogę na to pytanie odpowiedzieç, ja tutaj pracuje. P.: Czy Federal Reserve poddano kiedykolwiek niezależnej kontroli? Mr S.: Jesteśmy kontrolowani. P.: Dlaczego ostatnio Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę (oznaczoną numerem 1486)
o sprawdzeniu całej księgowości Federal Reserve przez GAO? I dlaczego Federal Reserve
sprzeciwia się temu? MrS.: Nie
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy