Forum Polityka, aktualnościKraj

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

Money.pl / 2010-08-31 11:04
Komentarze do wiadomości: Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym.
wiwan / 2010-08-31 11:04

ednocześnie nauczycieli obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. W czasie, gdy nauczyciele nie prowadzą lekcji, przygotowują się do nich, przygotowują klasówki i sprawdziany, później je sprawdzają, sprawdzają zeszyty uczniów, prowadzą koła naukowe i koła zainteresowań oraz zajęcia wyrównawcze, sporządzają dokumentację związaną z tokiem nauczania i ocenianiem uczniów, przygotowują uroczystości szkolne.

Jakoś nie wierzę, że zajmuje im to te pozostałe 22 godziny, już zegarowe tygodniowo.

Najnowsze wpisy