Forum Forum prawneCywilne

nakaz zapłaty weksla przez spadkobiercę

nakaz zapłaty weksla przez spadkobiercę

skomentuj
nomi / 2010-02-17 18:01
W dniu dzisiejszym otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz ten został zasądzony na podstawie weksla prawdopodobnie In blanco podpisanego przez moją zmarłą matkę.
Do weksla nie ma załączonej deklaracji wekslowej . Weksel jest do sumy nie przekraczającej 1000 zł. A opiewa na kwotę ponad 5000 zł. Przy czym na wekslu zostały naniesione poprawki wysokości kwoty w cyfrze i słownie. Poprzednie kwoty zostały starannie zamazane.
Wierzyciel wpisał datę wystawienia weksla na 21 luty 2004 r. a termin płatności weksla upłynął 22 stycznia 2007 r. Wierzyciel wniósł pozew do sądu 6 listopada 2009 roku.
Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie jestem zorientowana w zawiłościach prawnych, ale wydaje mi się, że nie można na wekslu wnosić poprawek w treści wysokości kwoty jak również roszczenie wobec spadkobiercy powinno być podparte jakąś deklaracją wekslową. Poza tym mam wrażenie, że sprawa płatności jest już przeterminowana, ponieważ weksel był z pewnością zabezpieczeniem umowy kredytowej, a że moja matka zmarła 31 sierpnia 2004 roku , a więc umowa kredytowa musiała być wypowiedziana dużo wcześniej niż określa to termin płatności weksla.
Proszę o informację po jakim czasie przedawnia się dług za który odpowiada spadkobierca.

nomi
skomentuj

Najnowsze wpisy