Forum Forum inwestycyjneSpółki

Novainvest S.A.: list intencyjny w sprawie przejęcia

Novainvest S.A.: list intencyjny w sprawie przejęcia

nnkjjj / 81.210.38.* / 2011-02-21 14:02
Novainvest S.A.: list intencyjny w sprawie przejęcia

Warszawa, 21 lutego 2011 roku

NOVAINVEST S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT- poinformował, iż podpisał list intencyjny z podmiotem inwestycyjnym, działającym na rynku polskim o wartości aktywów rzędu kilku milionów złotych. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście, obie spółki przeprowadzą badania due diligence, polegające m.in. na analizie biznesu, ocenie sytuacji operacyjnej i finansowej firmy a także wyznaczenie perspektyw jej rozwoju. Na podstawie wyników badania do końca kwietnia br., Zarządy NOVAINVEST S.A. oraz podmiotu inwestycyjnego podejmą decyzje o zakresie oraz formie transakcji. Ostateczna decyzja o realizacji tej umowy podejmą Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wspomnianych podmiotów jeszcze przed końcem maja br.

Zapisy listu intencyjnego wskazują na ewentualne przejęcie przez NOVAINVEST S.A. podmiotu inwestycyjnego lub też połączenie obu przedsiębiorstw.

- „Z naszego punktu widzenia podpisaliśmy istotny list intencyjny z podmiotem, który nie tylko posiada znaczne aktywa, ale także wg. wstępnych danych wypracował kilka milionów zysku netto w ubiegłym roku. Pierwsze rozmowy są bardzo obiecujące, ale w trosce o naszych Inwestorów i żeby mieć pewność, że transakcja jest pozytywna dla NOVAINVEST, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania due diligence. Jest ono niezbędne, ponieważ ma na celu oszacowanie ryzyk oraz obiektywną ocenę obecnej sytuacji finansowej i operacyjnej spółki. Pozwoli nam również na właściwe określenie strategii negocjacyjnej i zaplanowanie harmonogramu transakcji. Kiedy będziemy mieli wyniki, ponownie spotkamy się z Zarządem naszego partnera i ustalimy, czy będzie to akwizycja czy też połączenie obu podmiotów. Ostateczną decyzję dot. realizacji transakcji na wskazanych warunkach podejmą Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rozpoczęcie negocjacji i podpisanie listu mogą w przyszłości mieć wpływ na wyniki finansowe NOVAINVEST.” – tłumaczy Tomasz Bartel, Prezes Zarządu NOVAINVEST S.A.

WYNIKI FINANSOWE NA KONIEC IV KWARTAŁU 2010 R.
W IV kwartale 2010 r. Spółka wypracowała 1,52 mln zł zysku netto, w porównaniu do ponad 190 tys. zł straty w 2009 roku. W skali całego roku Spółka osiągnęła ponad 971 tys. zł zysku netto oraz ponad 164 tys. zł przychodów, co w odniesieniu do roku 2009 stanowi wzrost o 16,19 procent.

- „Osiągnięte w IV kwartale wyniki zawdzięczamy konsekwentnie prowadzonej działalności inwestycyjnej. W grudniu 2010 r. sprzedaliśmy udziały w spółce Tele-B za kwotę niemal trzy razy wyższą niż ta, za którą je nabyliśmy. Obecnie, skupiliśmy naszą działalność na przebudowie posiadanego portfela inwestycyjnego. Planujemy także upublicznić jedną z naszych spółek portfelowych poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect. Jednakże wcześniej chcemy, aby zrealizowała ona akwizycję swojego konkurenta – firmy SferaNet. Przejęcie to umożliwiłoby Interlandii wejście na rynek Polski południowej, gdzie obecnie działa SferaNet. Szacujemy, że negocjacje mogą zostać zakończone w I połowie br.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu NOVAINVEST S.A.

EMISJA AKCJI
Od 9 lutego br. trwają zapisy na akcje Novainvest S.A. w ramach emisji z prawem poboru. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty. Zapisy zakończą się 28 lutego 2011 r.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy