Forum Forum inwestycyjneSpółki

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Media Works SA

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Media Works SA

rob484 / 2008-04-23 14:53
Raport Bieżący nr 20/2008 z dnia 23.04.2008 roku

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Media Works SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Platformy Mediowej Point Group SA (PMPG SA) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2008 roku podpisał list intencyjny z prezesem spółki Media Works SA z siedzibą w Warszawie (Media Works), działającym w imieniu akcjonariuszy, w którym PMPG SA wyraziła wolę nabycia 100% akcji spółki Media Works, a akcjonariusze tej spółki wyrazili wolę zbycia Media Works na rzecz PMPG SA.

List intencyjny zakłada również wolę dofinansowania spółki Media Works przez PMPG SA. Zgodnie z zapisami listu intencyjnego PMPG SA ma wyłączność na prowadzenie rozmów mających za przedmiot nabycie akcji Media Works do dnia do dnia 30 czerwca 2008 r. W ramach współpracy strony zobowiązały się do przeprowadzenia audytu finansowo-prawnego Media Works oraz do wspólnego ustalenia warunków umowy sprzedaży akcji tej spółki.

Media Works to firma reklamy zewnętrznej, do której należą spółki Watch Out Door Sp. z o.o. i Flaming Advertising Polska Sp. z o.o. Watch Out Door Sp. z o.o. zarządza siecią billboardów w prestiżowych lokalizacjach - m. in. na polach golfowych, oraz pozyskuje powierzchnie reklamowe - siatki wielkoformatowe. Flaming Advertising Polska Sp. z o.o. działa jako broker reklamy zewnętrznej w ramach Media Works.

W roku 2007 Grupa Media Works zrealizowała 5,75 mln zł przychodów, a jej zysk netto osiągnął poziom 1,58 mln zł. Tegoroczne przychody spółka szacuje na 19,74 mln zł, a zysk netto na 3,66 mln zł. Do klientów Media Works należy szereg powszechnie znanych firm z sektora Auto-Moto oraz FMCG.

Strategicznym celem spółki Media Works, obok dalszej rozbudowy posiadanej obecnie sieci nośników są akwizycje na rynku reklamy zewnętrznej. Media Works negocjuje obecnie kontrakt dotyczący powierzchni reklamowych na Ukrainie oraz jest stroną porozumienia, na podstawie którego zamierza kupić spółkę zajmującą się planowaniem i zakupem reklamy internetowej.

Przed podpisaniem listu Intencyjnego PMPG S.A. nie posiadała akcji Media Works. Wiceprezes Platformy Mediowej Point Group S.A. Pan Piotr Surmacki jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Media Works. Poza tym nie zachodziły powiązania między PMPG S.A. i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a osobami zamierzającymi zbyć aktywa.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego płatność ceny sprzedaży akcji Media Works może nastąpić w gotówce lub akcjami PMPG SA. W przypadku nabycia akcji Media Works przez PMPG SA. nabyte aktywa będą miały charakter inwestycji długoterminowej.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy