Forum Forum prawnePracy

obowiązek płacenie składek ZUS

obowiązek płacenie składek ZUS

minila / 2011-04-29 14:40
na jakiej umowie o pracę jesteśmy zwolnieni z obowiązku płacenia składek do ZUS, czy tylko na umowie o dzieło?
szklarek / 2011-05-04 11:40
1. Umowa o dzieło nie jest umową o pracę.
2. Umowa o dzieło również podlega w pewnej sytuacji składkom ZUS.
3. Wszystkie umowy o pracę co do zasady podlegają pełnym składkom ZUS, chyba, że wynagrodzenie osiąga górne limity ponad które składki emerytalnej i rentowej ( 100 770 zł w 2011 r. )

Najnowsze wpisy