Forum Forum prawnePracy

powrót do pracy po urlopie wychowawczym

powrót do pracy po urlopie wychowawczym

mallka001 / 2011-04-29 14:15
witam,
pracodawca na czas mojej nieobecności zatrudnił na zastępstwo pracownika który bardzo im się spodobał, czy po powrocie z wychowawczego będzie mógł ze mną rozwiązać umowę? pracuję na czas określony i zostało mi jeszcze 3 miesiące do wygaśnięcia umowy.
szklarek / 2011-05-04 12:04
Urlop wychowawczy nie przedłuża umowy na czas określony, chyba że został udzielony na czas dłuższy niż trwanie tej umowy- wtedy zgodnie z uchwałą SN można wówczas domniemywać, że strony zawarły umowę na czas nieokreślony (por. uchwała z 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSN 1979, Nr 5, poz. 92).

Najnowsze wpisy