Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji

POINT GROUP SA dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji

rob484 / 2008-04-22 15:13
Raport bieżący 18/2008

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych Zarząd PMPG S.A. informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2008 roku otrzymał Uchwałę nr
296/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku o
następującej treści:

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym dopuszczonych jest 85.050.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A., o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 kwietnia
2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PLATFORMA MEDIOWA
POINT GROUP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w dniu 23 kwietnia 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
PLPEKPL00010.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom espi amp/
Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy