Forum Forum inwestycyjneSpółki

Platforma Mediowa Point Group: akcje serii E w obrocie giełdowym

Platforma Mediowa Point Group: akcje serii E w obrocie giełdowym

skomentuj
rob484 / 2008-09-17 23:24
Do obrotu giełdowego zostało dziś wprowadzonych 12.247.325 akcji zwykłych na okaziciela serii E Platformy Mediowej Point Group (GPW: POINTGROUP - PGM) o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wczoraj Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych poinformował Zarząd Platformy Mediowej Point Group o rejestracji 12.247.325 akcji serii E.

Wcześniej Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął decyzję o tym, że poniedziałek był ostatnim dniem notowań PDA oraz o dopuszczeniu akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym.Asymilacja akcji serii E ostatecznie kończy pierwszą publiczną emisję Platformy Mediowej Point Group SA.Emisja akcji serii E została objęta przy cenie 2,5 zł za akcję przy kursie akcji wahającym się na poziomie 1,8 zł za akcję. W ramach oferty publicznej zostało uplasowane ponad 50 proc. emisji. Zarząd PMPG SA pozytywnie ocenił pierwszą publiczną emisję spółki od czasu połączenia z giełdową spółką Arksteel. Tym bardziej że, jak podkreśla Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG, oferta przypadła na trudny okres, wielu emitentów wycofywało się albo ich emisje kończyły się fiaskiem.W wyniku emisji kapitał zakładowy PMPG S.A. został podwyższony z kwoty 91 650 000 zł do kwoty 103 897 325 zł, tj. o 12 247 325 zł i dzieli się na 103 817 025 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez PMPG S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 103 817 025.Struktura kapitału zakładowego PMPG S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

- 21 500 akcji imienne serii A,

- 9 950 akcji imienne serii B,

- 2 688 900 akcji na okaziciela serii A,

- 499 350 akcji na okaziciela serii B,

- 3 300 000 akcji na okaziciela serii C,

- 85 050 000 akcji na okaziciela serii D,

- 12 247 325 akcji na okaziciela serii E.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy