Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

POINT GROUP SA zawiązanie spółki Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o.

POINT GROUP SA zawiązanie spółki Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o.

rob484 / 2008-11-02 23:03
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2008 z dnia 23 października 2008 r. oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG) informuje, iż w dniu 30 października 2008 roku zawarta została umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Point Group Rzeczpospolita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na mocy której PMPG objęła 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiada 100% ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o.
Wkład PMPG na pokrycie kapitału zakładowego spółki Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o. został wniesiony w formie pieniężnej i pokryty ze środków własnych PMPG. Udziały zostały objęte po cenie nominalnej i stanowić będą długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych PMPG wynosi 50 tys. złotych.
Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o. utworzona została m.in. w celu przygotowania oferty do złożenia w przetargu jakie Ministerstwo Skarbu Państwa planuje ogłosić w związku z zamiarem sprzedaży udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A., które jest właścicielem m.in. 49% udziałów spółki Presspublica Sp. z o.o. - wydawcy Rzeczpospolitej, Gazety Giełdy Parkiet oraz Życia Warszawy.
Objęte udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o. w związku z czym spełniają kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust.5 Rozporządzenia.

Raport bieżący 65/2008
kom espi mln/

Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy