Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA nabycie udziałów Qlub Sp. z o.o.

POINT GROUP SA nabycie udziałów Qlub Sp. z o.o.

rob484 / 2008-11-30 23:15
Działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), w związku z rozwojem działalności dystrybucyjnej, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG SA) informuje, iż w dniu 28 listopada 2008 roku, pomiędzy PMPG S.A. a Namaxa Sp. z o.o. oraz Panem Markiem Brzozowskim i Panem Wojciechem Brzozowskim, zostały zawarte umowy nabycia udziałów w spółce Qlub Sp. z o.o. Zgodnie z ww. umowami PMPG S.A. łącznie nabyła 2 400 udziałów Qlub Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, za kwotę 10 tys. zł, przy czym od Namaxa Sp. z o.o. PMPG S.A. nabyła 2 200 udziałów, natomiast pozostałe 200 udziałów łącznie od Panów Marka Brzozowskiego i Pana Wojciecha Brzozowskiego. Wartość ewidencyjna wszystkich nabytych udziałów w księgach rachunkowych PMPG SA wynosi 10 tys. zł. Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Qlub Sp. z o.o. i

Platforma Mediowa Point Group wniesie do nabytej spółki działalność dystrybucyjną prowadzoną do tej pory w ramach alternatywnej sieci dystrybucji prasy POINT PRESS. Po dokonaniu transakcji nazwa spółki zostanie zmieniona na Distribution Point Group Sp. z o.o.

W skład Zarządu Spółki wejdą:
- Robert Pstrokoński, pełniący obecnie funkcję Wiceprezesa Media Point Group Sp. z o.o.
- Paweł Gago, pełniący obecnie funkcję Dyrektora sieci Point Press.
Obaj od lat związani z rynkiem prasowym i dystrybucyjnym.

Rozwijanie usług z zakresu dystrybucji i direct marketingu, PMPG traktuje jako element strategii rozwoju na rynku komunikacji i marketingu.

Sieć dystrybucji prasy POINT PRESS istnieje 4 lata. Specjalizuje się w dostarczaniu i ekspozycji prasy oraz magazynów kolorowych i materiałów promocyjnych w punktach usługowych, takich jak:
restauracje, kawiarnie, kluby fitness, salony fryzjerskie, teatry, hotele, galerie sztuki oraz prywatne przychodnie, centra handlowe. Obecnie POINT PRESS rozszerza swoja sieć dystrybucji poza Warszawę. Punkty dystrybucyjne zlokalizowano w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu.

Nowa spółka zajmie się również rozwijaniem usług dystrybucyjnych oraz usług direct marketingu tj. zarządzanie bazami danych, malingi, konfekcjonowanie, itp.
Działalność spółki opisana jest pod adresem www.point-press.pl

Źródłem finansowania ww. udziałów są środki własne Emitenta. Nabyte przez Emitenta aktywa w postaci udziałów stanowią długoterminową lokatę kapitałową PMPG S.A.

Pomiędzy PMPG S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PMPG S.A. a sprzedającymi udziały nie zachodzą żadne powiązania.

Nabyte przez PMPG aktywa o znacznej wartości: objęte aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego nabytej spółki, przez co spełniają kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia.

Raport bieżący 70/2008

kom espi zdz/mln/


Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy