Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA nabycie znaczących aktywów finansowych

POINT GROUP SA nabycie znaczących aktywów finansowych

rob484 / 2008-09-26 22:46
Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG SA) informuje, iż w dniu 26 września 2008 roku została podpisana notarialna umowa nabycia udziałów w spółce Gemtext sp. z o.o. pomiędzy PMPG SA a Panem Jerzym Rajniszem i Panem Grzegorzem Gajewskim. Przedmiotem umowy jest nabycie przez PMPG SA 262 udziałów Gemtext sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, za kwotę 1 000 tys. zł. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych PMPG SA wynosi 1 000 tys. zł. Nabyte udziały stanowią 48,88% kapitału zakładowego Gemtext sp. z o.o. i odpowiadają 48,88% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Po dokonanej transakcji PMPG SA stała się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Gemtext sp. z o.o., które odpowiadają 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Przed zawarciem Umowy Emitent posiadał 274 udziały Gemtext sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, które stanowiły 51,12% kapitału zakładowego spółki i odpowiadały 51,12% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Obok infrastruktury poligraficznej jednym z głównych aktywów trwałych Gemtext sp. z o.o. jest działka przemysłowo - usługowa o powierzchni 688 m#178; przy ul. Puławskiej 34 w Piasecznie oraz stojący na działce czterokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 920 m#178;. Wcześniej budynek przeszedł gruntowną modernizację, łączny koszt prac remontowych i adaptacyjnych wyniósł ok. 1 mln zł.

Platforma Mediowa Point Group SA objęła większościowy pakiet udziałów w drukarni Gemtext sp.z o.o. w grudniu 2006 roku. Przedmiot działalności spółki Gemtext sp. z o.o. to głównie działalność poligraficzna i wydawnicza. W 2007 roku drukarnia zakupiła pierwszą nowoczesną maszynę japońskiej firmy Sakurai. W 2008 roku park maszynowy Gemtextu wzbogaciła kolejna maszyna offsetowa firmy Sakurai, która pozwala na druk z szybkością 15 000 odbitek na godzinę oraz maszyna do oprawy bezszyciowej japońskiej firmy Horizon. Objęcie udziałów miało na celu zwiększenie rentowności osiąganej z wykonywanych usług w obszarze druku i poligrafii. Zakup drukarni wpisuje się w strategię rozwoju grupy PMPG oraz w sposób komplementarny, poszerza zakres usług oferowanych klientom grupy PMPG.

Źródłem finansowania ww. udziałów są środki własne PMPG SA. Nabyte aktywa mają charakter inwestycji długoterminowej.

Pomiędzy PMPG SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PMPG SA a zbywającymi udziały nie zachodzą powiązania inne niż wynikające z faktu, iż przed powyższą transakcją PMPG SA posiadała 51,12% udziałów w kapitale zakładowym Gemtext sp. z o.o.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: objęte aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Gemtext sp. z o.o.

kom espi mra


Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy