Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela

POINT GROUP SA uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela

rob484 / 2008-09-26 22:51
Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd PMPG S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2008 roku otrzymał Uchwałę nr 549/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o następującej treści:

§ 1
Na podstawie § 43 ust. 1, 4 i 5 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać w dniu 1 października 2008 r. asymilacji 40 700 (czterdzieści tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela spółki PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 1 października 2008 r. 40 700 (czterdzieści tysięcy siedemset) akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLPEKPL00028, z 103 744 875 (sto trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. oznaczonymi kodem PLPEKPL00010.

§ 2
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLPEKPL00010.

§ 3
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 1 października 2008 r.:
1)kodem PLPEKPL00010 oznaczonych jest 103 785 575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji spółki PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A.,
2)kodem PLPEKPL00028 oznaczonych jest 31 450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji spółki PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom espi mra


Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy