Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Ponad 4 mln zysku po II kwartale 2008

Ponad 4 mln zysku po II kwartale 2008

rob484 / 2008-08-17 21:44
Ponad 4 mln zysku po II kwartale 2008 - znakomite wyniki, PMPG podtrzymuje prognozy na 2008 i 2009
29 289 mln zł wynoszą po drugim kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży Platformy Mediowej Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)). Zysk netto za pierwsze półrocze przekroczył 4 mln zł.

w tys. zł_______________2 kwartały 2008 roku________2 kwartały 2007 roku

Przychody ze sprzedaży_________29 289___________________17 421_____
Zysk/strata netto_______________4 167_____________________71______
Zysk ze sprzedaży______________5 017_____________________27______
EBITDA _____________________5 353____________________261______
(wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja)

Dane na koniec drugiego kwartału 2008 r.:* Po dwóch kwartałach 2008 r. przychody Grupy Kapitałowej Platformy Mediowej Point Group wynoszą 29 289 tys. zł, przewyższając o prawie 70% przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2007 roku. Głównym czynnikiem wpływającym na tak istotny wzrost jest rozszerzenie portfolio spółki o nowe tytuły prasowe oraz stałe poszerzanie oferty usług z zakresu komunikacji marketingowej, jak również wzmocnienie działań sprzedażowych poprzez restrukturyzację działu sprzedaży.

* Po drugim kwartale 2008 roku zysk netto wynosi 4 026 tys. zł. W analogicznym okresie 2007 r. spółka odnotowała zysk w wysokości 71 tys. zł. Tegoroczny wynik został osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi sprzedaży, a tym samym i rentowności, reklam w dotychczasowych tytułach Grupy oraz wzrostowi rentowności działań spółek zależnych, m.in. BTL Point Group i GEMTEXT. Osiągnięte wyniki potwierdzają że Grupa obrała właściwy kierunek rozwoju, a jej działania są źródłem dynamicznego wzrostu przychodów.

* O jedną trzecią wzrosły w stosunku do dwóch kwartałów 2007 roku przychody Media Point Group sp. z o.o., spółki Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group, która generuje najwyższe przychody w ramach Grupy. Związane jest to głównie z coraz silniej zaznaczaną obecnością na rynku mediów, w szczególności prasy i magazynów, rosnąca liczbą wydawanych tytułów oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży reklam.

* O prawie 90 proc. wyższe przychody niż w analogicznym okresie 2007 roku osiągnęła BTL Point Group sp. z o.o., spółka zależna PMPG działająca na rynku agencji reklamowych. BTL, jako agencja oferująca pełen zakres usług komunikacji marketingowej, stale rozszerza portfel klientów i generuje coraz większe zyski z dynamicznie rozwijającego się rynku eventów. Po II kwartale 2008 roku BTL Point Group osiągnęła przychody na poziomie 5 834 tys. zł.

* O blisko 140 proc. wzrosły w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r. przychody drukarni GEMTEXT i wynosiły na koniec II kwartału 2506 tys. zł. Drukarnia GEMTEXT od II półrocza 2007 r. intensywnie inwestuje w nowe maszyny, dzięki którym rośnie potencjał produkcyjny spółki, która jest w stanie obsłużyć rosnącą liczbę zamówień.

„Wyniki po II kwartale stanowią kolejne potwierdzenie, że przyjęta przez Zarząd strategia rozwoju Platformy Mediowej Point Group jest skuteczna i jej konsekwentna realizacja w długim okresie przynosi satysfakcjonujące efekty" - komentuje wyniki prezes Platformy Mediowej Point Group, Michał M. Lisiecki. Podkreśla, że w drugim kwartale trwała pierwsza publiczna emisja spółki, która w trudnym czasie bessy zakończyła się sukcesem - uplasowano ponad połowę emisji w cenie 2,5 zł za akcję przy kursie na poziomie 1,8 zł. „To oznacza, że przedstawiona w prospekcie emisyjnym strategia jest przekonująca dla inwestorów" - dodaje Lisiecki.


Zgodnie z opublikowaną w marcu prognozą wyników, wynik brutto Platformy Mediowej Point Group w bieżącym roku ma wynieść 8,9 mln zł. Strategia rozwoju PMPG SA zakłada m.in. szersze wykorzystanie posiadanych silnych marek mediowych, a także rozwój Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje, które są realizowane od II kwartału 2008 r. Dzięki temu spółka może oferować coraz szerszy zakres usług w zakresie komunikacji marketingowej, a jednocześnie, wykorzystując efekt synergii pomiędzy spółkami grupy, optymalizować koszty.


Istotne wydarzenia w ramach Grupy Kapitałowej PMPG w II kwartale 2008 r.:


Publiczna emisja akcji serii E.
Drugi kwartał 2008 r. upłynął pod znakiem pierwszej publicznej emisji spółki od czasu wejścia na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po odwrotnym połączeniu ze spółką Arksteel. Emisja miała się zakończyć 23 maja, została jednak przedłużona ze względu na zakup spółki Media Works. Z podsumowania wynika, że udało się uplasować 52,5 proc. emisji w cenie 2,5 zł za akcję przy kursie giełdowym na poziomie 1,8 zł. Niepełne uplasowanie oznacza, że nie wszystkie 13 projektów przedstawionych w prospekcie emisyjnym spółki będzie realizowanych. Zarząd PMPG dał sobie miesiąc na weryfikację założeń wszystkich projektów i wybranie tych, które będą w stanie najszybciej osiągnąć rentowność.


Kampania reklamowa.
W związku z publiczną emisją w kwietniu spółka przeprowadz
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy