Forum Forum prawneKarne

poszkodowana w naszej demokracji.

poszkodowana w naszej demokracji.

andrus1 / 2008-02-01 17:00
czy poszkodowanej ,która w wyniku przestępstwa została osobą całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz upośledzenie umysłowe,prokuratura ma obowiązek z urzędu przyznać obrońce,mimo że poszkodowana o taką pomoc nie wystąpiła,nie dopuszczenie wniosku dowodowego poszkodowanej (wizja lokalna rekonstrukcja wypadku )dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić 170 kpk § 2. czy są to podstawy do wszczęcia ponownie dochodzenia.
hph / 62.121.68.* / 2008-02-05 23:57
Nie ma takiego obowiązku.
Pokrzywdzony może wnosić o przyznanie mu pełnomocnika tylko i wyłącznie z uwagi na "biedę" - to jest jeśli wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów pełnomocnika z wyboru. Konieczny jest wniosek pokrzywdzonego skierowany do prokuratora lub potem do sądu. Stan psychiczny lub fizyczny pokrzywdzonego nie ma znaczenia.

Najnowsze wpisy