Forum Forum prawneBankowe

spłata kredytu zaciągniętego przez zmarłego

spłata kredytu zaciągniętego przez zmarłego

rob1973 / 89.228.107.* / 2008-07-10 17:17
witam
Mam następujący problem, moja zmarła matka zaciągnęła w banku kredyt, którego zabezpieczeniem była cesja polisy ubezpieczeniowej, ale przed upływem trzymiesięcznego okresu karencji zastrzeżonego w polisie, zmarła. Bank chce mienie teraz obciążyć spłatą tego kredytu, chociaż nie wiedziałem o jego zaciągnięciu i nie wiem co się stało z pieniędzmi. Czy bank ma do tego prawo?
Z góry dziękuję za pradę.
Wyświetlaj:
Jan S, / 76.10.160.* / 2011-04-03 05:09
A jesli spadkobierca niezna takiego prawa i niewiedzia ze takie prawo istnieje nikt go niepoinformowal.Mysle ze to jest cos co warto bybylo zmienic.To prawo z tym spadiem jest poprostu moim zdaniem zle.
Jan S, / 76.10.160.* / 2011-04-03 04:56
spłata kredytu zaciągniętego przez zmarłego No dobrze ajesli spadkobierca niezna Takiego prawa przeciez nie kazdy lest prawnikiem Mysle ze to jest jakis bubel prawny z powazaniem Jan S.
ODFIK Katowice / 83.22.187.* / 2008-07-22 13:08
Witam,
Jeżeli nie jest Pan poręczycielem to nie musi się Pan obawiać o spłatę kredytu. Chyba, że przyjął Pan spadek. Dziedziczymy nie tylko majątek po rodzicach - ale także zadłużenie. Może Pan w czasie nie później niż 6 miesięcy od daty śmierci matki złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Wówczas zadłużenia w banku nie będzie Pan musiał spłacać. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie, lub przed sądem spadku, albo przed notariuszem.
Zgodnie a artykułem 1012 Kodeksu Cywilnego można przyjąć pełną odpowiedzialność za długi spadkowe (przyjęcie proste), można ograniczyć tę odpowiedzialność (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub spadek odrzucić.
W przypadku prostego przyjęcia spadku majątek spadkodawcy łączy się z majątkiem spadkobiercy, który odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem osobistym. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada tylko do wysokości czynnej wartości spadku, która jest ustalana poprzez sporządzenie inwentarza przedmiotów spadkowych. Inwentarz sporządzany jest przez Sąd na wniosek (jeśli wnioskujący uprawdopodobni, że jest spadkodawcą ) lub z urzędu (jeśli zostało złożone oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza a spis inwentarza nie był wcześniej sporządzony). Odrzucenie spadku oznacza natomiast zrezygnowanie ze spadkobrania dotyczące zarówno aktywów jak i pasywów. Widać zatem, że wybór formy przyjęcia spadku ma kluczowe znaczenie odnośnie odpowiedzialności za długi spadkowe.
W przypadku, kiedy spadkodawca zaciągnął za życia zobowiązania o znacznej wartości wskazane jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku prostego przyjęcia może się zdarzyć, że wartość długów przerasta wartość przedmiotów spadkowych i spadkobierca będzie zmuszony spłacać długi spadkodawcy ze swego majątku osobistego, czyli de facto będzie musiał do spadku dopłacać. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada jedynie do wartości czynnego spadku, a więc w najgorszym przypadku spłaci długi spadkowe z tego, co odziedziczył, a nie ze swojego majątku osobistego.
kryczek / 77.254.140.* / 2008-08-29 21:33
Mam podobny problem,ale chodzi o zwykły kredyt konsumencki zaciągnięty przez teściową bez naszej wiedzy.Sprawa spadkowa nie została przeprowadzona bo nie było majątku jako takiego,niestety bank teraz po dwóch latach żąda spłaty kredytu.Czy prawo jest tylko po stronie banku?Sprawy spadkowej nie było bo nie było co dzielić a teraz takie problemy.Co robić?
ODFIK Katowice / 83.22.243.* / 2008-09-03 15:42
W momencie śmierci osoby fizycznej ogół jego praw (aktywa) i obowiązków (pasywa) przechodzą na jej spadkobierców. Spadkobierca nabywa spadek w momencie jego otwarcia, za który uważa się moment śmierci spadkodawcy. Spadek należy rozumieć nie tylko jako określone przedmioty materialne, ale także długi, które należy za spadkodawcę spłacić.
Według Kodeksu Cywilnego oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkodawca dowiedział się, że należy do kręgu spadkobierców.Brak zachowania tego sześciomiesięcznego terminu jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jak więc widać, w przypadku zamiaru ograniczenia swej odpowiedzialności za długi spadkowe konieczne jest zachowanie tego terminu. U Państwa jak czytam minęły już 2 lata, więc z tego wynika, że kredyt został odziedziczony i trzeba go spłacić. Jeśli bank naliczył odsetki karne od kredytu warto sprobować z nimi negocjować anulowanie ich.
kredyt w ING / 95.40.115.* / 2009-11-09 16:54
A co w przypadku gdy Bank:
- nie może poinformować o wysokości zadłużenia zmarłego/spadkobierców przed otrzymaniem wyroku sądu o nabyciu spadku (tajemnica bankowa)
- odsetki karne nalicza ciągle do momentu otrzymania w/w wyroku
- czas oczekiwania na w/w wyrok nie jest krótki

Jakie prawa ma spadkobierca wobec banku aby zatrzymać naliczanie odsetek od kredytu (gdy odrzucenie spadku nie wchodzi w rachubę) ?
spadkobierca spadku / 89.79.24.* / 2009-12-03 23:04
Miałem dokładnie taką sytuację jak napisał "kredyt w ING". Nikt nie wiedział o kredycie itp. Po ponad 3 latach została zrobiona sprawa spadkowa (potrzebne było to do wykupu mieszkania). Po sprawie spadkowej itd. czyli w sumie po 3,5roku od śmierci spadkodawcy, odezwał się bank, że był zaciągnięty jakiś kredyt o którym nikt nie wiedział. Termin wymagalności tego kredytu upłynął pół roku przed śmiercią(powstało zadłużenie z powodu choroby itd.) czyli bank odezwał się w sumie po ponad 4 latach. W tym przypadku wystarczyło podnieść zarzut przedawnienia zobowiązania okresowego, a takim jest kredyt i bank się wreszcie odczepił, bo nic nie mogą zrobić, Wpis do BIK, MIG BR odpada, bo nie mają naszej zgody na przetwarzanie danych i to już tylko byłoby naszą dobrą wolą jeślibyśmy zobowiązanie spłacili.

Najnowsze wpisy