Forum Forum prawneKarne

Straż Miejska

Straż Miejska

pilne / 83.4.160.* / 2007-11-20 17:24
czy straż miejska jest uprawniona do karania mandatami za art.78 ust4 prawo o ruchu drogowym
Wyświetlaj:
W.T. / 89.161.3.* / 2007-11-28 16:42
W przypadku odmowy wskazania komu powierzył do kierowania pojazd przeciwko właścicielowi pojazdu Straż Miejska kieruje wniosek do sądu grodzkiego na podstawie art.. 65§2 kodeksu wykroczeń:
Art. 65. (87) § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.
Anders / 62.111.159.* / 2007-11-28 14:39
postepowanie mandatowe jest związane z uprawnieniami straży miejskiej - więc należałoby się zastanowić czy straz miejska jest w ogóle właściwa w tej sprawie i wzwiązku z tym czy nie powinna tej sprawy przekazać organowi właściwem. A skutkiem tego jest oczywiście przekroczenie uprawnień.
szukjac / 2008-12-22 17:30
Mam do tegop pytanie. Czy istnieje okreslony czas kiedy mozna ukarać mandatem za przekroczenie predkości. Fotoradar zrobił mi zdjęcie w kwietniu br. Wezwanie dostałem w tym miesiącu tj. po 8 miesiacach.
wfv wecfw / 84.10.78.* / 2007-11-26 10:38
prawdopodobnie skierują wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego bo karanie w postępowaniu mandatowym wydaje się troche naciągane przy ich uprawnieniach

Najnowsze wpisy