Forum Forum podatkowePIT

ulga rehablilitacyjna na djazd na leczenie

ulga rehablilitacyjna na djazd na leczenie

mariola3073 / 2009-01-26 15:02
Czy jako córka mogę w moim rozliczeniu odliczyć ulgę na dojazdy do szpitala z mamą która ma pierwszą grupę inwalidzką? Będę wdzięczna za odpowiedź
Wyświetlaj:
belladonna / 2009-01-26 18:26 / Tysiącznik profesjonalny
Może odliczyć podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (a dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć w roku kwoty 9.120 zł, aby mieć ja na utrzymaniu).


· używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,

Najnowsze wpisy