Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Ulgi dla przedsiębiorców

Ulgi dla przedsiębiorców

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-06-21 20:09
Mam problemy z płynnością, czy w związku z tym mogę liczyć na jakieś ulgi ze strony ZUS? Chciałbym również zatrudnić osobę bezrobotną, czy z tego tytułu również mogę liczyć na wsparcie. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam Bartek
kpoplawska / 2011-06-21 20:14 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

W obecnym stanie prawnym w Polsce przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ulgi z tytułu składek są dostępne w postaci umarzania należności, odraczania w czasie i rozkładania na raty. Tak jak w przypadku ulg podatkowych przyznawane są tylko w bardzo szczególnych sytuacjach. Jedną z najważniejszych przesłanek do udzielenia tego typu ulg jest brak możliwości ściągnięcia składki od ubezpieczonego. ZUS może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli ubezpieczony wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie uiścić składek bez szkody dla siebie i rodziny Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Niestety nie ma możliwości odroczyć lub rozłożyć na raty składek na ubezpieczenie społeczne w części, którą pokrywają ubezpieczeni oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy zatrudniający lub planujący zatrudnić bezrobotnych mogą również starać się o przyznanie ulg z tego tytułu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie Pan w najbliższym PUP, a także w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na :
-dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
-zrefundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
-zrefundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie,

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy