Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Ulgi i odliczenia w zeznaniu podatkowym

Ulgi i odliczenia w zeznaniu podatkowym

Money.pl / 2009-02-18 16:24
Komentarze do wiadomości: Ulgi i odliczenia w zeznaniu podatkowym.
Wyświetlaj:
Katarzyna B / 194.123.54.* / 2009-03-18 12:48
Na pytanie: "Czy przysługuje mi ulga z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w grudniu 2006 na mieszkanie w budynku wybudowanym przed 2002r ?"
Została udzielona odpowiedź: "Jeśli więc zaciągnęła Pani kredyt na mieszkanie wybudowane w 2002 roku, to nie jest to nowy budynek i nie przysługuje Pani ulga odsetkowa"

Natomiast w przepisie jest również zapis że odlicznie stosuje się, jeżeli, m.in.:
inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku :
budowy , nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przystosowaniem i przebudową budynku mieszkalnego na cele mieszkalne zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
...

Więc jeśli inwestycja została zakończona w 2002 - nie może być wczesniej - wtedy można skorzystać z ulgi odsetkowej.
Greciunia / 195.116.69.* / 2009-02-18 16:24
Urodziłam się w 1988 roku. Dochód za rok 2008 wynosi 16497 zł. Czy mogę odliczyć szkołę, którą opłacam co miesiąc 130 zł od miesiąca września?

Najnowsze wpisy