Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Umowa o pracę i działalność gospodarcza - czy trzeba płacić ZUS?

Umowa o pracę i działalność gospodarcza - czy trzeba płacić ZUS?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-01-28 13:08
Witam,

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, ale oprócz tego chciałbym założyć
własną działalność gospodarczą - czy muszę płacić składki ZUS?
Czy nie wystarczy, że płaci je mój pracodawca. Dodam, że przewidywane
dochody z mojej działlności będą 3x mniejsze niż dochody z mojej umowy o
pracę.
Jeśli muszę płacić takie składki ZUS, to czy przysługuje mi przez 2 lata ich
pomniejszona wartość?
mbilska / 2010-01-28 13:08 / Monika Bilska, Doradca Podatkowy nr 11179
Wysokość dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla kwestii podlegania lub nie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tego tytułu. Znaczenie ma jedynie wysokość wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o pracę.
Jeżeli wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach, wówczas należy opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne zarówno od kwoty wynagrodzenia jak i składkę z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się z obu tytułów.
Jeżeli jednak wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy etatowej jest równe lub większe od kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego w odrębnych przepisach, wówczas nie ma obowiązku opłacania ZUS z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy jedynie opłacać ZUS ze stosunku pracy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne z obu tytułów.

Najnowsze wpisy