Forum Forum prawnePracy

urlop wychowawczy????

urlop wychowawczy????

hooligan / 2007-10-25 13:21
Czy zawsze urlop wychowawczy chroni pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy? Co się dzieje, gdy pracownik składa wniosek o urlop wychowawczy w okresie wypowiedzenia? A jeśli w czasie urlopu wychowawczego upływa okres, na jaki umowa została zawarta?
portalkadrowy / 2007-10-25 13:23
Zakaz zwolnienia osoby przebywającej na urlopie wychowawczym nie dotyczy przypadku upadłości, likwidacji pracodawcy, czy zwolnienia dyscyplinarnego. Urlop wychowawczy nie chroni też przed rozwiązaniem stosunku pracy na skutek: wypowiedzenia złożonego przed urlopem, a także upływu terminu umowy.

Na podstawie: http://www.portalkadrowy.pl/?iid=5732&doc_id=165665

Najnowsze wpisy